Дослідна експлуатація

Реєстрація ISSN для наукового журнала в Україні

11 березня 2021 року розпочав роботу Національний центр ISSN в Україні, функції якого виконує Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова".

Приєднання до Міжнародної системи даних серіальних видань відкриває Україні нові можливості щодо:

 • інтеграції серіальних видань в структуру світового інформаційного простору та введення їх до міжнародного інформаційного обігу;
 • репрезентації на міжнародному рівні національної бібліографії серіальних видань, зокрема наукових; використання ISSN для впровадження штрихового кодування інформаційної продукції.

Функції, які виконує новостворений центр:

 • впровадження системи ISSN на території України, забезпечення її подальшого функціонування, присвоєння Міжнародних стандартних номерів серіальних видань (ISSN);
 • підготовка та поширення відповідних інструктивно-методичних матеріалів, надання консультацій з питань отримання і застосування ISSN та штрихового кодування.

ISSN (англ. The International Standard Serial Number, Міжнародний стандартний номер серіального видання) — універсальний ідентифікаційний код, який проставляється на серіальних виданнях (періодичних, продовжуваних, серійних) незалежно від способу їх виготовлення, розповсюдження, тиражу та обсягу, інших продовжуваних ресурсах. ISSN супроводжує видання, починаючи з моменту їх виготовлення.

Чому важливий ISSN

Варто відкрити порядок формування переліку фахових видань, як відразу можна наштовхнутися на вимогу: журнал рецензується, тільки якщо йому присвоєно ISSN. Ці чотири літери є позначенням міжнародного унікального номеру. Такий ідентифікатор присвоюється тільки періодиці. Як правило, його можна побачити поруч з усім нам знайомим штрих-кодом. Набір цифр не випадковий. Це позначення країни, мови та інших інформаційних відомостей.

Присвоєння номера одному виданню можливо тільки один раз і назавжди. Він не змінюється з кожним новим накладом і випуском. Тобто це перехідний набір символів, який служить «візитною карткою» журналу. Його можна побачити у верхньому правому кутку на обкладинці, титульному аркуші, а також на палітурці з передньої сторони.

Міжнародний стандартний номер серіального видання складається з абревіатури ISSN (незалежно від мови видання) й восьми цифр. Для позначення цифрової частини ISSN застосовують арабські цифри від 0 до 9. Цифрова частина ISSN складається з двох груп цифр, які містять однакову кількість цифрових знаків, відокремлених одна від одної дефісом. Цифрова частина відокремлюється від абревіатури ISSN проміжком. Дві групи цифр ISSN розміщуються в такій послідовності:

● перша група — містить чотири цифри;

● друга група — містить цифри, остання з яких є контрольною;

● для позначення контрольної цифри може використовуватися римська цифра X, якою позначають число 10.

Наприклад:

ISSN 2222-0437

ISSN 1050-124X

ISSN у штриховому коді символіки EAN-13:

ISSN ідентичний глобальному номеру товарної позиції GTIN структури EAN/UCC-13.

977 — префікс GS1 для серіального видання.

ISSN може бути представлений у вигляді штрихового коду символіки EAN-13.

Для зазначення додаткової інформації про видання використовується "розширення": 2-розрядна версія штрихового коду, що призначена для кодування додаткової цифрової інформації (add-on) і розміщується праворуч від основного штрихового коду. У "розширенні" у вигляді візуально-прочитуваних цифр над штриховим кодом може бути зазначена інформація щодо порядкового номера окремого випуску серіального видання та ін.

Наявність штрихового коду на виданні є обов'язковою. Порядок надання ISSN в Україні регламентується відповідними інструктивно-методичними документами.

Роль і функції номерів

Міжнародний стандарт номера ISSN є персональним ідентифікатором, без якого не можна стверджувати про офіційний статус і справжність ресурсу, будь-то журнал або книга. Функції наступні:

 • юридична – підтвердження легальності ресурсу;
 • ідентифікуюча – допомога в пошуку і перевірці періодики або публікації;
 • інформаційна – підтвердження статусу фахового видання або авторитетності книги.

Порядок отримання ISSN

Нові видання обов’язково проходять реєстраційну процедуру. Покроково алгоритм дій виглядає так:

Для одержання Міжнародних стандартних номерів серіальних видань (ISSN) суб'єкти видавничої справи, суб'єкти друкованих засобів масової інформації, інформаційної діяльності, які зареєстровані в Україні відповідно до чинного законодавства, подають до національного центру ISSN такі документи (кияни — особисто або через уповноважену особу, мешканці інших міст — надсилають поштою рекомендованим листом):

 1. Завірену власною печаткою та підписом уповноваженої особи ксерокопію Свідоцтва про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, Свідоцтва про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації /інформаційного агентства (далі — Свідоцтво), ксерокопію Статуту, реєстраційного документа.
 2. Ксерокопію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. Якщо у Свідоцтво з якихось причин вноситимуться зміни, то cуб'єктам діяльності друкованих засобів масової інформації, інформаційної діяльності для одержання податкових накладних потрібно обов'язково надіслати в національний центр ISSN ксерокопію нового Свідоцтва.
 3. Лист-заявку на бланку організації, в якому вказано: повну юридичну, поштову (зазначити індекс), фактичну, банківську адреси; прізвище, ім'я та по батькові (повністю) керівника, головного редактора та номери телефонів, факсів, е-mail, URL; номер телефону, факсу, е-mail відділу збуту.

Детально про зразки документів можна знайти за посиланням: http://www.ukrbook.net/agentstvo_ISSN.html

Для того, щоб універсальний номер був присвоєний, важливо одночасне дотримання наступних умов:

 • забезпечено присутність редакційного складу;
 • є достатня цільова аудиторія;
 • матеріал відповідає предметно-орієнтованому змісту;
 • редакція несе відповідальність, що підтверджується зазначенням у ній;
 • є повна назва ресурсу відповідно до установчих документів;
 • є URL.

Зв'язок між ISSN і DOI

Унікальний стандартний номер часто застосовується як доповнення і складова іншого ідентифікатора - DOI, який також має пряме відношення до фаховості видання. Прив'язка простежується на рівні заголовку.

Така комбінація істотно спрощує пошук потрібних статей, прискорює ідентифікацію друкованих матеріалів в бібліотеці і розширює сферу охоплення аж до цифрових матеріалів на Інтернет-ресурсах. Одночасне привласнення DOI вважається додатковим бонусом, надає авторитет і вагу виданням, установам, бібліотекам.

Такий тандем двох номерів полегшує завдання вченим, які можуть менше часу витрачати на підготовку і зосередитися на науковій праці.

Міжнародні номера серійних видань вперше були розроблені і впроваджені в 1970-х роках. Творцем стала організація ISO. Початкова мета - ідентифікація ресурсів серійних публікацій в електронному та друкованому вигляді.

На сьогоднішній день ця система координується міжнародним центром з головним офісом в Парижі і підтримується 90 державами. Це один з практичних кроків по створенню єдиного інформаційного наукового простору та доступності послуг.

Використання цифрового коду, відбитого на виданні, дає можливість:

 • відмовитися від локальних кодів;
 • скоротити кількість супровідної документації, спростити взаємодію видавництв з поліграфічними підприємствами, розповсюджувачами та бібліотеками;
 • вести пошук інформації про видання в автоматизованих системах за допомогою ISSN на національних і міжнародних рівнях, економити кошти, зусилля і т.д.ISSN використовується для виготовлення штрихового коду ідентифікації EAN13, який використовується в комерційному розподілі в усьому світі. Як стандартний числовий код ідентифікації ISSN є надзвичайно відповідним для комп'ютерного використання, пошуку і передачі даних. Як читається код, ISSN є точним цитуванням для публікації і використовується дослідниками, вченими та бібліотекарями. ISSN - фундаментальний інструмент для ефективної поставки документів і забезпечує корисний і економічний метод зв'язку між видавцями і постачальниками, роблячи торгові системи поширення більш ефективними.