Дослідна експлуатація

Оновлені критерії для сайтів наукового журналу: рекомендації DOAJ

Даний матеріал оновлено рекомендуємо до вивчення всім видавцям і редакторам, які мають намір індексуватися в базі DOAJ, а також займаються оформленням і просуванням сайтів своїх наукових журналів.

Щодо DOAJ важливо відзначити, що всі експерти Scopus і WoS, при розгляді заявок від журналів, звертають увагу на їх індексацію саме в цій базі, в зв'язку з чим DOAJ має велике значення в стратегії розвитку журналу, є своєрідною проміжною сходинкою між звичайними каталогами журналів і двома найбільш авторитетними міжнародними наукометричними базами.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) - Каталог журналів відкритого доступу. Місія DOAJ полягає в тому, щоб курирувати, підтримувати і розвивати джерела достовірної інформації про наукових журналах відкритого доступу в Інтернеті; перевіряти відповідність журналів високим публікаційного стандартам; підвищувати доступність, популярність, поширеність, привабливість журналів з відкритим доступом; надавати вченим, бібліотекам, університетам, науково-дослідним фондам та іншим зацікавленим сторонам можливість користуватися наданою інформацією і послугами; полегшити інтеграцію журналів відкритого доступу в служби бібліотек і сайтів-агрегаторів; надавати допомогу, по можливості, видавцям і їх журналам відповідно до кращих стандартів цифрового публікації; і, тим самим, підтримувати перехід системи наукового спілкування і публікації в модель, яка служить науці, вищої освіти, промисловості, інновацій, товариствам і людям. Виходячи зі своєї місії, DOAJ співпрацює і запрошує до співпраці всі зацікавлені сторони, які працюють над досягненням аналогічних цілей.

DOAJ індексує та пропагує якісні, рецензовані журнали з відкритим доступом з усього світу. DOAJ прагне досягти глобального переходу до відкритого доступу шляхом підвищення репутації та помітності рецензованих журналів відкритого доступу з будь-якої країни чи галузі.

Печать DOAJ присуджується журналам, які демонструють найкращі практики у видавництві з відкритим доступом. Близько 10% журналів, індексованих у DOAJ, отримали печатку.

Журнали не повинні відповідати критеріям печатки, щоб бути прийнятими до DOAJ.

Журнал повинен відповідати семи критеріям, щоб мати право на друк DOAJ. Вони стосуються найкращої практики довгострокового збереження, використання постійних ідентифікаторів, можливості виявлення, політики повторного використання та прав авторів.

Оновлений посібник із використання основних критеріїв для включення наукового періодичного видання був перекладений з англійської мови станом на 27.08.2021 року, який знаходиться на сайті DOAJ за посиланням: https://doaj.org/apply/guide/

 1. Основні критерії включення

Тип журналу, до якого можна подати заявку

Можуть застосовуватися журнали відкритого доступу, видані будь -якою мовою.

 • Журнал повинен активно публікувати наукові дослідження
  • Приймаються всі галузі досліджень
  • Має публікувати щонайменше 5 наукових статей на рік
  • Основною цільовою аудиторією повинні бути дослідники або практики
 • Нові журнали
  • Перш ніж подавати заявку в DOAJ, новий журнал повинен продемонструвати історію публікацій більше одного року або опублікувати щонайменше 10 статей.
  • Це на додаток до стандартної вимоги публікувати щонайменше 5 наукових статей на рік.

Тип відкритого доступу

 • DOAJ приймає лише журнали з відкритим доступом.
 • Ми визначаємо це як журнали, де власник авторських прав на наукову роботу надає права користування іншим за відкритою ліцензією (Creative Commons або її аналог), що дозволяє негайно отримати вільний доступ до твору та дозволити будь -якому користувачеві читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати або посилатись на повні тексти статей, сканувати їх для індексування, передавати їх як дані програмному забезпеченню або використовувати для будь -яких інших законних цілей.
 • Журнал повинен відображати заяву про відкритий доступ, яка вказує, що він відповідає визначенню DOAJ щодо відкритого доступу.
 • Повний текст усього вмісту повинен бути доступний для вільного та відкритого доступу негайно
  • Без періоду ембарго
  • Вимагати від користувачів реєстрації для читання вмісту не прийнято
  • Допускається плата за друковану версію журналу

Веб -сайт журналу

 • Журнал повинен мати власну спеціальну URL -адресу та домашню сторінку, доступ до якої можна отримати з будь -якого місця
 • Веб -сайт повинен бути зрозумілим і зручним для навігації
 • Журнал повинен дотримуватися вказівок, описаних у Принципах прозорості та найкращій практиці наукової публікації
 • Кожна стаття має бути доступною як окрема, повнотекстова стаття
  • одна унікальна URL -адреса на статтю
  • HTML або PDF, як мінімум
 • Журнали, що містять нав'язливу рекламу, не приймаються. Перегляньте найкращі практичні рекомендації щодо реклами.
 • DOAJ не схвалює використання факторів впливу. Однак ми визнаємо, що єдиним офіційним фактором впливу є той, що створений компанією Clarivate. Журнали не повинні відображати Фактори впливу/подібні рейтинги будь -якої іншої служби
 • Веб-сайт не повинен бути англійською мовою. Якщо сайт доступний кількома мовами, надана інформація має бути однаковою для всіх мов.

Наступна інформація має бути доступною в Інтернеті та легко доступною з домашньої сторінки журналу:

 • Політика відкритого доступу
 • Цілі та сфера застосування
 • Редакційна колегія (включаючи інституційну приналежність усіх членів)
 • Інструкція для авторів
 • Редакційний процес (рецензія)
 • Умови ліцензування
 • Умови авторського права
 • Авторські збори
  • Якщо журнал не нараховує жодних витрат, це потрібно зазначити
  • Повинен включати всі збори, які можуть стягуватися з автора, від подання до публікації, включаючи:
   • збори за подання
   • редакційні збори за обробку
   • збори за обробку статей (APC)
   • плата за сторінку
   • кольорові заряди
 • Контактні дані
  • Контактна інформація має містити справжнє ім’я та спеціальну адресу електронної пошти журналу
  • Країною у заявці та на веб -сайті журналу має бути країна, де видавець зареєстрований та здійснює свою підприємницьку діяльність

ISSN

 • Журнал повинен мати принаймні один ISSN (Міжнародний стандартний серійний номер), зареєстрований і підтверджений на сайті issn.org чи http://www.ukrbook.net/agentstvo_ISSN.html .
 • ISSN (и) повинні відображатися на веб-сайті.
 • Назва журналу у програмі та на веб-сайті має відповідати тому, що показано на сайті issn.org .

Процес контролю якості

 • Журнал повинен мати редактора та редакційну раду.
  • Редакційна колегія має бути розміщена на веб -сайті.
  • Потрібно включити ім’я та належність усіх редакторів та членів правління.
  • Якщо журнал веде студентська організація, він повинен мати консультативну раду, у якій щонайменше два члени мають докторську ступінь або еквівалент.
  • До складу редакційної колегії журналу має входити не менше п’яти осіб. Рекомендується, щоб усі члени правління не походили з однієї установи.
 • Перед публікацією всі статті мають пройти систему контролю якості (рецензування).
  • Тип та подробиці процесу експертної перевірки повинні бути чітко зазначені на веб -сайті.
 • Використання служби перевірки плагіату рекомендується, але не обов’язково для включення до DOAJ.
 • Ендогенність слід звести до мінімуму.
  • Частка опублікованих статей, де хоча б один з авторів є редактором, членом редакційної ради чи рецензентом, або пов’язаним із закладом журналу, не повинна перевищувати 20%, виходячи зі змісту дослідження останніх двох номерів.

Ліцензування

 • Умови ліцензування використання та повторного використання опублікованого вмісту повинні бути чітко зазначені на веб-сайті.
 • DOAJ рекомендує використовувати для цього ліцензії Creative Commons .
 • Якщо ліцензування Creative Commons не використовується, слід застосувати подібні умови та положення.
  • Необхідно проявити особливу обережність, щоб чітко сформулювати ці умови.
 • Рекомендується відображати або вставляти інформацію про ліцензування у повнотекстові статті, але це не обов’язково для включення до DOAJ.

Авторські права

 • Умови авторського права, що застосовуються до опублікованого вмісту, повинні бути чітко сформульовані та окремо від умов авторського права, що застосовуються до веб -сайту.
 • Умови авторського права не повинні суперечити умовам ліцензування або умовам політики відкритого доступу.
  • "Усі права захищені" ніколи не підходить для вмісту з відкритим доступом.

Додаткові критерії для деяких типів журналів

 • Мистецько -гуманітарні журнали
  • Для цих дисциплін ( лише сторінки 10-16 ) DOAJ може приймати журнали, які проходять редакційний огляд, а не рецензування. Редакційний огляд повинен розглядатися принаймні двома редакторами.
 • Журнали з описом клінічних випадків
  • DOAJ розглядає звіти про випадки лише як дослідження, якщо вони включають ретроспективний аналіз більш ніж трьох клінічних випадків та/або огляд літератури. Перш ніж подавати заявку, переконайтеся, що журнал публікує щонайменше п’ять статей на рік, які відповідають цьому визначенню.
 • Журнали матеріалів конференцій
  • Щоб DOAJ містив журнали, які присвячені публікації матеріалів конференцій, журнал повинен мати ISSN та постійну редакційну або консультативну раду, що забезпечує редакційний нагляд. Дописи з кожної опублікованої конференції мають бути рецензовані відповідно до критеріїв DOAJ. Повний текст усіх доповідей конференції повинен бути доступний. Індивідуальні матеріали конференції не індексуються.
 • Журнали даних
  • DOAJ приймає журнали, що публікують дослідницькі статті про дані або набори даних, але не журнали, які просто посилаються на набори даних або повідомляють про їх доступність.
 • Накладні журнали
  • DOAJ приймає журнали, які вибирають та рецензують статті, розміщені на сервері попереднього друку або на іншому сайті.
 • Студентські журнали
  • Якщо журнал веде студентська організація, повинна бути дорадча рада до журналу, де щонайменше два члени мають докторську або еквівалентну кваліфікацію.
 • Перегорнуті журнали
  • Якщо журнал раніше видавався як передплатний або гібридний, а тепер перейшов на повністю відкриту модель доступу, ця інформація має бути чітко відображена:
   • Дата зміни до повністю відкритого доступу
   • Наявність архівних матеріалів (відкритий доступ, безкоштовний або платний)
   • Повторне використання прав на архівний матеріал (усі права застережено або відкрита ліцензія)
  • Щоб журнал міг бути включений до DOAJ, весь вміст, опублікований після його перегортання, повинен мати повністю відкритий доступ.
 • Дзеркальні журнали
  • Дзеркальний журнал - це повністю відкрита версія наявного журналу передплати з тією ж редакційною радою, цілями та сферою застосування, а також процесами та політикою рецензування. Журнал може мати таку ж назву, що й назва передплати, але він повинен мати інший ISSN. Наразі DOAJ приймає дзеркальні журнали, якщо вони відповідають звичайним базовим критеріям для включення.
 • Журнали для огляду книг
  • Журнали, що складаються лише з оглядів книг, не приймаються.

Подальші рекомендації щодо авторського права та ліцензування

Ліцензування

Ми рекомендуємо використовувати ліцензії Creative Commons, щоб показати своїм читачам, як можна використовувати опублікований вміст. У деяких випадках ми приймаємо власну ліцензію видавця, якщо вона загалом еквівалентна одній із ліцензій Creative Commons.

Ви не можете додавати та змінювати умови ліцензії Creative Commons. Наприклад, ви не можете відображати на своєму веб -сайті: "[Інші умови] застосовуватимуться та матимуть перевагу над усіма суперечливими положеннями моделі ліцензії [відкритий доступ]". Creative Commons чітко заявляє, що " Для уникнення сумнівів, якщо Виключення та Обмеження стосуються Вашого використання, ця Загальнодоступна ліцензія не застосовується ".

Авторські права

Ми рекомендуємо журналам дозволяти авторам зберігати авторські права на свої статті без обмежень. Автори можуть надати видавцю невиключні права на публікацію статей. Надання видавцю права першої публікації також кваліфікується як необмежене авторське право (оскільки немає обмежень, накладених видавцем на авторські права автора).

Видавець іноді вводить обмеження, навіть якщо автор зберігає авторські права: - Видавець потребує виключних прав на публікацію. Автор більше не володіє авторськими правами без обмежень. - Видавець вимагає передачі комерційних прав або ексклюзивного надання комерційних прав. Автор більше не зберігає авторських прав без обмежень.

Складні питання щодо ліцензування та авторського права разом

Умови ліцензії користувача не поширюються на власника авторських прав. Тому: - якщо автор зберігає авторські права без обмежень, ліцензія поширюється на читачів та видавця. - коли авторські права передаються видавцю, ліцензія поширюється на читачів та авторів. - коли автор зберігає авторські права, але комерційні права передаються видавцю і використовується некомерційна ліцензія, ліцензія поширюється на читача та автора. - якщо автор зберігає авторські права, але видавцю надаються виключні права на публікацію, це еквівалентно передачі комерційних прав видавцю.

Добросовісне використання

Журнал з відкритим доступом не може обмежувати права автора лише на добросовісне використання. Це не відкритий доступ, і ми не приймемо журнал з цими обмеженнями. Поширеним прикладом добросовісного використання є те, коли журнал дозволяє авторам зберігати лише права на: - використання змісту статті в майбутніх творах, включаючи лекції та книги; - відтворити статтю для власних цілей за умови, що її копії не пропонуються до продажу; - самоархівувати статтю.

Джерела:

https://doaj.org/apply/seal/

https://blog.doaj.org/2020/07/01/doajs-basic-criteria-updated-and-rewritten-in-plain-english/

https://openscience.in.ua/website-doaj.html

https://doaj.org/apply/guide/