Дослідна експлуатація

Вимоги до публікаційної етики наукового журналу

Моніторинг видавничої етики є важливим аспектом процесу редакційної та експертної оцінки і, як такий, лежить в сфері відповідальності головного редактора або наукового редактора кожного журналу.

Основоположними при укладанні публікаційної етики є матеріали Комітету з етики публікацій Committee of Publication Ethics (COPE), зокрема Guidelines on Good Publication Practice. У цьому керівництві зібрані основні роз'яснення та рекомендації щодо ситуацій порушення публікаційної етикии, а також коротко охарактеризовано базові визначення, наприклад рецензування, плагіат тощо.

Іншим важливим документом COPE при складанні публікаційній етики є Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing. Важливо, щоб кожен науковий журнал, який має політику рецензується дотримується описаних в цьому документі принципів.

З метою вдосконалення експертної оцінки видавнича група Scopus також пропонує редакторам наукових журналів допомогу і рекомендації з різних конкретних питань. Для цього був створений спеціальний ресурс публікаційної етики Publishing Ethics Resource Kit (PERK) і є загальнодоступний у мережі.

Ресурс був розроблений у відповідь на численні запитання редакторів, що робити в тій чи іншій ситуації. Ресурс є зручним для використання та містить цілі блоки питань публікаційній етики, необхідні для вирішення різних форм зловживаннь, шаблонних листів та відповіді на актуальні питання та ін.

Етичні стандарти

Етичні стандарти публікації наукового журналу не повинні перебувати в суперечності один з одним, а також повинні співвідноситися з десятьма важливими пунктами, перерахованими нижче:

  1. Редакційна колегія: журнали повинні мати редакційні ради, колегії або інші керівні органи, членами яких є визнані експерти в області знань, які відповідають спрямуванню журналу; необхідно зазначити ПІБ та актуальну афіліацію всіх членів редколегії, а також контактну інформацію.
  2. Автори і сфера відповідальності: будь-які авторські збори, які потрібні для обробки рукописів публікації матеріалів в журналі повинні бути чітко вказані на сайті; автори зобов'язані вносити зміни в рукопис або виправляти помилки; автори повинні надавати бібліографічний список використаних джерел, а також вказувати джерело фінансування конкретного дослідження; авторам заборонено публікувати одне і те ж дослідження в більш ніж одному журналі.
  3. Процес рецензування: усі рукописи повинні проходити експертну оцінку (рецензування); експертна оцінка визначається як «отримання рекомендацій від експертів із тієї галузі знань, в якій працює дослідник»; процес рецензування повинен бути чітко описаний на веб-сайті журналу; всі судження і висновки в процесі експертної оцінки повинні бути об'єктивними; у рецензентів не повинно бути конфлікту інтересів; рецензенти повинні вказувати в якості зразків для своїх рекомендаціях ті дослідження, які вже були опубліковані, але ще не цитувалися; рецензування статтей повинно проводитися конфіденційно.
  4. Публікаційна етика: видавці та редактори повинні вжити необхідних заходів для виявлення та запобігання публікації документів, в яких було виявлено порушення норм поведінки; ні в якому разі журнал або його редактори не повинні свідомо допускати або заохочувати зловживання стандартами публікаційній етики; в разі, якщо видавцеві або редакторам журналу стало відомо про будь-які неправомірні дії щодо дослідження, видавець або редактор повинні відповідним чином зреагувати на це та прийняти відповідні міри; журнал повинен мати доступні, добре прописані на сайті рекомендації та умови, при яких здійснюється скорочення (виправлення) матеріалу; видавці та редактори повинні бути готові публікувати виправлення, роз'яснення, ретракції і вибачення, коли це необхідно.
  5. Авторські права і доступ до матеріалів: інформація про авторські права та ліцензування повинна бути чітко описана на веб-сайті журналу; всі умови, способи, механізми доступу читачів до журнальних матеріалів повинні бути викладені на сайті журналу; якщо журнал розповсюджується за передплатою або існує плата за перегляд і ознайомлення зі статтями, це повинно бути чітко зазначено.
  6. Архівація матеріалів: на сайті журналу повинен бути зазначений чіткий план дій щодо резервного електронного копіювання та збереження доступу до матеріалів у разі, якщо журнал припиняє свою діяльність.
  7. Форма власності та управління: інформація про власників журналів повинна бути чітко вказана на веб-сайті; видавці не повинні використовувати імена організацій, які вводять в оману потенційних авторів і редакторів.
  8. Сайт журналу: веб-сайт журналу (включно з текстом, який він містить) повинен демонстратувати всі прийняті можливі заходи щодо забезпечення високих етичних та професійних стандартів.
  9. Графік публікацій: для періодичних видань повинен бути зазначений чіткий графік публікації матеріалів.
  10. Назва журналу: назва журналу повинна бути унікальною, не копіювати назви інших відомих журналів, не вводити в оману потенційних авторів і читачів про походження журналу або про взаємозв'язки з іншими журналами.

Етичні стандарти повинні бути представлені на окремій сторінці офіційного сайту журналу, яка має окрему URL адресу. Посилання на вкладку публікаційної етики повинна бути доступне з головної сторінки сайту через активне гіперпосилання, при тому, перехід повинен здійснюватися в один клік.