Дослідна експлуатація

План S та доступ до наукових публікацій

План S - це ініціатива, скерована на прискорення переходу до повного та негайного відкритого доступу до наукових публікацій.

План S передбачає, що всі результати наукових досліджень, що фінансуються за рахунок державних грантів, наданих національними та європейськими дослідницькими радами та фінансовими організаціями, повинні публікуватися виключно у журналах відкритого доступу, або на відповідних відкритих платформах. Ініціативу було створено 4 вересня 2018 року національними фондами з 12 європейських країн та Європейською Дослідницькою Радою (ERC), які утворили консорціум під назвою cOAlitionS.

План S передбачає реалізацію 10 принципів, а саме:

  1. Автори зберігають авторські права на свої публікації без будь-яких обмежень. Усі публікації повинні бути опубліковані під умовами відкритої ліцензії, зокрема Creative Commons Attribution License CC BY. Використана ліцензія повинна відповідати вимогам Берлінської декларації;
  2. Грантодавчі організації повинні забезпечити встановлення єдиних критеріїв та вимог щодо послуг, які відповідають вимогам високоякісних журналів та платформ відкритого доступу;
  3. У випадку, якщо такі відкриті журнали або платформи ще не існують, грантодавчі організації повинні скоординовано надаватимуть стимули для їх створення та підтримки, а також така підтримка надаватиметься для створення інфраструктури відкритого доступу, там де це необхідно;
  4. Там, де це можливо, витрати на публікацію у відкритому виданні покриватимуть Фонди або університети, але не окремі дослідники. Усі вчені повинні мати можливість опублікувати свою роботу у відкритому доступі, навіть якщо їхні установи мають обмежені можливості;
  5. Фінансові витрати на публікацію у виданнях відкритого доступу стандартизовані у всіх країнах ЄС;
  6. Фонди проситимуть університети, дослідницькі організації та бібліотеки узгоджувати свої політики та стратегії Відкритого доступу, насамперед, щодо прозорості;
  7. Ці принципи застосовуються до всіх видів наукових публікацій, однак досягнення відкритого доступу для монографій та книг може відбутися пізніше 1 січня 2020 року;
  8. Важливість відкритих архівів та репозитаріїв для розміщення результатів наукових досліджень підтверджується через їх функції довготривалого зберігання та потенціалу для редакційно-видавничих інновацій;
  9. «Гібридна» модель публікації не відповідає цим принципам;
  10. Фонди будуть контролювати дотримання цих принципів та накладатимуть санкції за їх порушення.