Дослідна експлуатація

Про проєкт

Національна електронна науково-інформаційна система NAUKA

Ключове завдання – об’єднати всі дані, інформацію, процедури та послуги, що необхідні вченим, науковим установам та закладам вищої освіти в їхній фаховій діяльності. Ми робимо українську науку більш відкритою, а роботу вітчизняних учених – зручнішою.

Питання та відповіді

 збір, обробка, зберігання, управління, візуалізація та доступ до даних у

сфері науки;

 забезпечення органів державної влади аналітичною інформацією для

прийняття ефективних управлінських рішень;

 спрощення процесу пошуку інформації та даних, зокрема наукових

співробітників з відповідною кваліфікацією; потенційних виконавців

наукоємних проєктів; послуг, обладнання та інфраструктурних об’єктів

для проведення дослідження;

 зменшення адміністративного навантаження на працівників наукових

відділів шляхом автоматизації процесу звітування про результати

діяльності науковців, наукових установ та наукових проєктів;

 якісне представлення наукових здобутків працівників українських

установ у світовому інформаційному просторі;

 автоматизоване проходження державної атестації наукових установ;

 сприяння продуктивній співпраці між науковцями, представниками

бізнесу та владою.

Національна електронна науково-інформаційна система реалізується на

замовлення Міністерства освіти та науки України й Міністерства цифрової

трансформації України. Розробкою та впровадженням Системи займається

Державна науково-технічна бібліотека України.

Сервіс є абсолютно безкоштовним і загальнодоступним для кожного.

Відвідувачі можуть вільно переглядати та проводити деталізований пошук

наукової інформації відповідно до індивідуально обраних фільтрів без

проходження процедури реєстрації та завантажувати результати пошуку у

форматах Excel та CSV. Якщо Ви бажаєте відредагувати чи внести нову

інформацію до Системи, Вам необхідно зареєструватися.

Робота над Системою розпочалась у квітні 2020. Її розробка та наповнення

відбувається поетапно. На цей момент Система містить інформацію про

дослідницькі інфраструктури й установи, отриману з Державного реєстру

наукових установ, яким надається підтримка держави, бази даних

Державної акредитації наукових установ і бази даних Державної атестації

закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-

технічної) діяльності. Відповідно до етапів реалізації заплановано

розширення діапазону даних шляхом інтеграції Системи з низкою інших

реєстрів, зокрема з міжнародним реєстром авторів та науковців ORCID,

реєстром дослідницьких організацій ROR, Реєстром експертів з-поміж

науково-педагогічних, наукових працівників і Реєстром експертів з-поміж

здобувачів вищої освіти Національного агентства із забезпечення якості

вищої освіти, базою даних ЄДЕБО, НРАТ. Крім того, Систему буде збагачено

даними із зовнішніх баз даних — постачальників бібліографічних та

бібліометричних даних, таких як Crossref, тематичних та інституційних

репозитаріїв, національних бібліографічних баз тощо. Важливу інформацію,

якої немає в машиночитному форматі, буде додано методом ручного

введення, наприклад дані про дослідницькі інфраструктури, нагороди тощо.


Модуль “Науковці”

Модуль “Науковці” надає інформацію про українських науковців, сферу

їхньої діяльності, компетентності, науковий ступінь, звання, місце

роботи; містить перелік опублікованих результатів наукових досліджень

та відбиває залученість до виконання наукових досліджень.


Модуль “Публікації”

Надає інформацію про опубліковані результати наукових досліджень і

відбиває метадані наукових публікацій українських науковців і їх

взаємозв’язки з іншими суб’єктами дослідницького процесу — установами,

проєктами, обладнанням, джерелами фінансування дослідження тощо.

Модуль “Установи”

Профіль установи містить інформацію про наукові установи, організації,

їх окремі підрозділи, що виконують наукові дослідження, а також організації,

які фінансують дослідження та надавачів послуг у дослідницькому секторі.


Модуль “Дослідницькі інфраструктури”

Модуль “Дослідницькі інфраструктури” покликаний представляти

інформацію про інструменти, обладнання, спеціалізовані приміщення,

інфраструктурні та інші об’єкти, що використовуються під час проведення

наукових, науково-дослідних та конструкторських робіт. Ідеться про ресурси, придбання та

створення яких фінансується за державні кошти та/або які перебувають на

балансі державних підприємств та організацій. Заповнення модулю

відбувається методом ручного введення інформації.


Модуль “Проєкти”

Модуль “Проєкти” в електронній науково-інформаційній системі

використовується для представлення інформації про проєкти, що належать

до наукових, науково-дослідних і конструкторських робіт, фінансуються за

державні кошти або виконуються державними організаціями чи

українськими науковцями.

ORCID — міжнародний реєстр унікальних ідентифікаторів дослідників та

авторів, що вирішує проблему ідентифікації вчених з однаковими іменами та

прізвищами.

Якщо на цей момент Ви не маєте ідентифікатора ORCID, то не знайдете

даних про себе в системі. Ви можете самостійно створити власний

обліковий запис після реєстрації в Системі або ж зареєструватися в реєстрі

ORCID, і після наступного оновлення системи Ваш профіль буде створено автоматично.

Якщо Ви помітили помилку у власному профілі, можете виправити це

самостійно після авторизації в Системі. В інших випадках, будь ласка,

повідомте Адміністратора про невідповідність даних або про необхідність

внесення змін, написавши на пошту.

Редагувати та вносити нові дані про установи має право Відповідальна

особа установи та Адміністратор. Кожна установа, профіль якої

представлено в системі, має Відповідальну особу, яка опікується

наповненням та підтримкою профілю установи. Між Відповідальною особою

та ДНТБ укладається відповідний договір.

Дані в Системі оновлюються автоматично відповідно до встановленого

графіка оновлень. Інформація, що додана методом ручного введення,

відбивається відразу після введення та збереження змін зареєстрованим

користувачем.

Система URIS інтегрована з реферативними базами даних та базами даних

наукових цитувань і відбиває лише метадані наукових публікацій.

Система не зберігає повнотекстові версії публікацій, проте метадані часто

включають постійне посилання на повний текст роботи.

Для реалізації Системи було розроблено спеціальне програмне

забезпечення, яке функціонує як збирач даних з різних джерел та

призначене для довготривалого зберігання даних і курування життєвого

циклу цифрових об'єктів дослідницької екосистеми.

Обробка персональної інформації громадян відбувається відповідно до

чинного законодавства України.

Щоб долучитися до Системи, Вам необхідно ознайомитись із публічним договором, заповнити Заяву приєднання та направити її в ДНТБ України.
Після опрацювання Заяви приєднання Вам нададуть доступ до авторизації (вказані електронні пошти та згенеровані паролі) і доступ до кабінету Відповідальної особи, за допомогою якого можна буде вносити інформацію про установу.

Публічний договір

Заява приєднання

Інформація про роботу із Системою URIS (nauka.gov.ua):

Алгоритм дій щодо заповнення даних

Атрибути профілів URIS

Не знайшли потрібної відповіді?
Поставте запитання

Поставити запитання