Дослідна експлуатація

Програма Publish or Perish

Вам потрібно підготуватися до оцінки своєї діяльності? Опублікувати дослідження або хочете допомогти окремим науковцям представити свої результати дослідження якнайкраще, навіть якщо у вас дуже мало цитат. Ви також можете використовувати для поради, до яких журналів подавати документи, для підготовки до співбесіди, для огляду літератури, для проведення бібліометричних досліджень, для написання подяк або для виконання деяких домашніх завдань перед зустріччю з вашим академічним колегами.

Publish or Perish призначена для пошуку та аналізу наукових публікацій на основі даних Google Scholar (Академія Google), яка допоможе вам здійснити пошук у статтях, монографіях, автореферати, дисертації, звіти, матеріали конференцій, які опубліковані видавництвами наукової літератури, професійними асоціаціями, вищими навчальними закладами та іншими науковими організаціями. Розробник: Мельбурнський університет (Австралія). Програму можна завантажити абсолютно безкоштовно на сайті www.harzing.com.

Доступні 3 види пошуку: impact - аналіз наукової значущості автора; Journal impact - аналіз наукової значущості журналу; General citations - розширений пошук (як в розширеному пошуку Google Scholar).

Для того, щоб результати пошуку були максимально повними, пошукові запити можна варіювати, враховуючи всі можливі варіанти написання ПІБ автора кирилицею і латиницею. Журнал можна шукати також за ISSN. З результатів пошукової видачі можна виключати (Exclude) авторів, певні слова або фрази. Також можна використовувати хронологічні рамки.

Статичні результати пошуку виглядають так:

 • - кількість робіт, опублікованих даними дослідником;
 • Citations - загальна кількість посилань на роботи даного дослідника;
 • Years - кількість років, що минув з опублікування даними автором самої ранньої роботи;
 • Cites / year - середня кількість цитувань на рік;
 • Cites / paper - середнє арифметичне кількості цитувань публікації даного дослідника;
 • Cites / author - кількість цитувань, що припадають на одного учасника, розраховане з урахуванням кількості співавторів в кожній конкретній роботі;
 • Authors / paper - середньозважена кількість авторів, що припадає на одну статтю даного дослідника;
 • Індекс Хірша (h-index), що дорівнює максимальній кількості h найбільш цитованих публікацій даного автора, таких, що кожна з цих h публікацій процитована не менше h раз;
 • Індекс Egghe (g-index), що виявляється «менш грубим», ніж h-індекс в тому сенсі, що він може відрізнятися у двох дослідників, що мають рівні h-індекси;
 • Сучасний індекс Хірша (hс-index);
 • Індивідуальний індекс Хірша (hI-index);
 • Нормалізований індивідуальний індекс Хірша (hI, norm);
 • AWCR - зважена швидкість цитування (Age-Weighted Citation Rate), яка дорівнює сумі (за всіма статтями) відносин кількості посилань до віку статті;
 • AW-index - квадратний корінь з AWCR; AW-index має таке ж значення, що і індекс Хірша, але позбавлений багатьох недоліків останнього;
 • AWCRрА - зважена швидкість цитування в розрахунку на автора;
 • Hirsch-a - відношення сумарної кількості посилань, отриманих даними автором, до квадрату індексу Хірша;
 • Hirsch-m - «Швидкість заробляння» індексу Хірша даними автором - відношення індексу Хірша до кількості років, що минули з опублікування даними автором самої ранньої роботи;
 • Cites / paper median - медіана кількості цитувань публікацій даного дослідника;
 • Cites / paper mode - мода кількості цитувань публікацій даного дослідника;
 • Authors / paper median - медіана кількості авторів, що припадають на одну статтю даного дослідника;
 • Authors / paper mode - кількість авторів, що припадають на одну статтю даного дослідника.

Опції копіювання результатів пошуку, а також виділення окремих позицій в пошуковій видачі для уточнення результатів доступні в правій панелі програми. Тобто, можливе ручне коректування сумарного результату.

Особливості пошукової видачі в програмі:

 • Обмеження - 1000 записів (обумовлено функціональними можливостями Google Scholar);
 • Відсутність «фільтрів» за галузями знань;
 • Можливість ручного сортування отриманого списку з автоматичним перерахунком показників;
 • Коригування по кожній статті (враховувати чи ні);
 • Злиття кількох статей в одну в разі явного дублювання;
 • Самоцитування не можна виключити;
 • Можливість переходу (за подвійним клацанням) зі списку результатів на повний текст (як мінімум - бібліографічний опис);
 • при наявності цитування - на сформований Google Scholar список робіт, які її цитують;

якщо цитувань немає - на сторінку з результатами пошуку Google Scholar даної публікації.