Дослідна експлуатація

Процес оцінки та оновлені критерії відбору наукових періодичних видань до бази WEB OF SCIENCE

Процес відбору видань для індексації у Web of Science Core Collection ™ є унікальним: редакційні рішення приймаються незалежними редакторами-експертами WoS, що усуває будь-які потенційні упередження чи конфлікти інтересів.

Кожен редактор є спеціалістом у певній науковій галузі, що дозволяє їм глибоко і детально аналізувати журнали у відповідній галузі. 

WoS використовує набір із 28 критеріїв для оцінки журналів, які включають 24 критерії якості, призначені для відбору видань, які демонструють якісні видавничі практики практики на рівні журналу, та чотири критерії впливу, призначені для відбору найвпливовіших журналів у відповідних галузях з використанням цитування як основного показника впливу.

Журнали, які крім 24х критерій якості відповідають залишилися 4-ма критеріями впливу (impact criteria), можуть претендувати на включення в один з трьох основних предметних індексів цитування на платформі WOS Core Collection, а саме:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE) - для природних і точних наук;
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) для суспільних наук;
 • Arts & Humanities Citation Index (AHCI) для гуманітарних наук.

Перераховані вище бази є динамічними і підлягають постійному контролю, що допомагає гарантувати відповідність якості наукових видань. Наприклад,  журнали ESCI, які покращують свою впливовість, переходять до SCIE, SSCI або AHCI. У свою чергу журнали SCIE, SSCI та AHCI, які втрачають впривовість, переходять до ESCI. Будь-який журнал, який не відповідає 24 критеріям якості, буде вилучено з колекції Web of Science Core. 

Журнали в ESCI підлягають перегляду на предмет можливості включення до SCIE, SSCI або AHCI, коли їх цитування свідчить про те, що критерії впливовості відповідають заявленим вимогам, незалежно від часу, який пройшов з моменту їх останньої оцінки. Редакційна група Web of Science зосереджується на нових оцінках протягом першого півріччя, друга половина присвячена переоцінці. 

Якщо користувачі платформи WOS або штатні експерти-редактори WOS висловлюють занепокоєність щодо якості проіндексованого журналу, то він буде підданий повторній оцінці у відповідності з усіма критеріями відбору. Якщо виникають серйозні побоювання з приводу якості опублікованого журналом контенту, новий контент НЕ буде індексуватися в ході повторної оцінки. Коли оцінка буде завершена, видавець буде проінформований про результат, і журнал:

 • або буде виключений з індексу, якщо він більше не відповідає критеріям якості
 • або залишиться на платформі WOS, у випадку відповідності критеріям якості.

Детально специфіку таких переміщень журналів всередині WOS можна побачити на скрині нижче.

Ще раз про те, в які індекси (бази) Web of Science Core Collection розподіляються наукові видання:

Журнали:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE) : клінічні, природничі та прикладні науки
 • Social Sciences Citation Index (SSCI): суспільні науки
 • Arts & Humanities Citation Index (AHCI) : мистецтво та гуманітарна наука
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI): усі дисципліни

Книги:

 • Book Citation Index (BKCI): усі дисципліни

Матеріали конференції:

 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI): усі дисципліни

Взаємозв'язок між Web of Science Core Collection і Journal Citation Reports

The Journal Citation Reports ™ (JCR) - це звіт про результати цитування журналів, які були включені в SCIE і / або SSCI до 1 січня і залишаються в цих індексах з моменту початку складання звіту в березні до його остаточного завершення і публікації в червні, коли всі журнали отримують оновлені значення (наукометричних показники) Імпакт-фактори - Journal Impact Factor ™ (JIF).

Процес оцінки і критерії

 1. Етап початкового відбору документів

Основне завдання цього етапу отримати однозначну ідентифікацію журналу, який надіслано на оцінку та дізнатися, до кого звертатися, якщо у редакторів WOS виникнуть питання чи уточнення.

ISSN

Журнал повинен мати зареєстрований ISSN, який можна перевірити у базі даних ISSN (https://portal.issn.org/), і який чітко та послідовно відображається на всіх платформах журналу (електронних та/або друкованих). Якщо журнал має і друкований, і електронний ISSN, слід вказати обидва .

Назва журналу

Журнал повинен мати окрему (унікальну, не повторювану) назву, яка відповідає зареєстрованій назві у ISSN, заявленій проблематиці журналу, опублікованому контенту (предмету досліджень журнальних статей), а також демографічним характеристикам журнальної спільноти (редакційна колегія та автори). Заголовок має відображатися на рівні окремої статті, окремого випуску, а також на веб-сайті журналу.

Видавець

Необхідно чітко вказати видавця та його повну фізичну адресу (не просто поштову скриньку). За наявності, потрібно зазначити пов'язані з журналом (афілійовані) наукові спільноти, а також власника чи власників журналу. Подана контактна інформація піддається перевірці.

Веб-сайт

Наявність веб-сайту є обов'язковою вимогою.

Доступ до контенту

Web of Science повинен мати повний доступ до опублікованого контенту з усіма необхідними дозволами для перегляду цього контенту.

Політика рецензування

На сайті видання необхідно подати чітку інформацію про те, який вид зовнішньої експертної оцінки застосовує видання.

Контактна інформація

Подайте контактні дані членів редакційної колегії журналу, а також редакційного штату журналу, щоб забезпечити прямий зв'язок між Web of Science та персоналом журналу.

 1. РЕДАКЦІЙНИЙ ЕТАП ВІДБОРУ ВИДАНЬ

На цьому етапі редактори Web of Science переглядають журнал, щоб визначити, чи варто надсилати його на наступний етап повної редакційної оцінки.

Науковий контент

Журнал повинен містити оригінальні наукові матеріали. Академічний рівень досліджень має відповідати рівню аудиторії випускників, докторантів та/або професійних дослідників. Видання, у яких переважна більшість контенту являє собою матеріали конференцій, проходять оцінку на включення в окремий індекс для конференцій Conference Proceedings Citation Index.

Назва та анотація на англійській мові

Незалежно від мови видання, журнал повинен надавати якісний переклад усіх назвав статей та анотації англійською мовою.

Оформлення бібліографічної інформації латиницею

Бібліографічні посилання в наукових статтях, імена та відомості про місце роботи авторів повинні публікуватися латинськими літерами, щоб забезпечити швидке та точне індексування, а також з метою полегшення розуміння контенту для користувачів у всьому світі.

Ясність викладу матеріалу

Перекладені матеріали на англійську мову повинні бути оформлені у відповідності до граматичних та лексичних правил, а також зрозумілими для міжнародної аудиторії.

Своєчасніcть, періодичність та об'єм видання

Журнал повинен чітко зазначену періодичність виходу публікацій та відповідати заявленому графіку. Очікується, що обсяг наукових статей, що публікуються щорічно, буде в межах, які відповідають конкретній предметній галузі.

Функціональність сайту та формат журналу

Інформація на сайті повинна бути точною, лаконічною та має регулярно оновлюватися.

Публікаційна етика

Журнал має вказати чіткі та зрозумілі етичні вимоги до авторів та рукописів публікацій. Якщо журнал підтримує та використовує принципи однієї або кількох сторонніх організацій (WAME, COPE, Гельсінська декларація тощо), слід розмістити повний текст цих керівних принципів з відповідним посиланням на джерело, або ж додати активне гіперпосилання.

Правильні афіліації членів редакційної колегії

Необхідно вказати афіліацію кожного члена редакційної колегії та їх посаду, наукове звання, країну проживання.

 1. ЕТАП РЕДАКЦІЙНОЇ ОЦІНКИ (КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ)

На даному етапі редактори Web of Science перевіряють відповідність між назвою журналу, заявленою проблематикою, складом редакційної колегії, авторським складом, а також якість опублікованого контенту. . Експерти також шукають докази активної діяльності редакційної колегії та дотримання академічних стандартів та принципів доброчесності, характерних для наукової спільноти. Якщо журнал не проходить цей етап, то на повторне подання можливе не менше ніж через два роки.

Склад редакційної колегії

Правильно зазначене місце роботи усіх членів редакційної колегії, дотримано географічна різноманітність. Розмір та склад редколегії повинен відповідати розміру публікаційного охоплення журналу. Особлива увага приділяється журналам, де редактори працюють є штатними працівниками на постійній основі.

Правдивість заяв

Редактори WOS очікують, що журнали дотримуються усіх необхідних етичних норм та стандартів щодо академічної доброчесності та плагіату. Проте, при необхідності фахівці готові провести розслідування сумнівного змісту чи неправдивих заяв.

Рецензування

Статті повинні містити докази того, що журнал проводить рецензування. Наявність лише заяви про рецензування не є достатнім фактором.

Релевантність контенту

Контент, що публікується, повинен відповідати назві та заявленій проблематиці журналу.

Інформація про фінансування

Якщо опубліковані результати досліджень отримували грантову підтримку то необхідно вказати цю інформацію.

Підтримка стандартів наукової спільноти

Редакційна політика журналу має бути узгоджена з провідними світовими політиками, як наприклад, керівні практики COPE або вимоги національних та міжнародних організацій та наукових співтовариств, які лобіюють принципи доброчесності та прозорості досліджень.

Автори

Видання має містити відомості про авторів наукових праць, місце їх працевлаштування та посади. . Демографічні дані авторів мають відповідати тематичним та географічним характеристикам редакційної колегії.

Списки використаної літератури

Очікується, що списки використаних джерел буде оформлено у відповідності до заявлених журналом стилів цитувань.

 1. ЕТАП РЕДАКЦІЙНОЇ ОЦІНКИ (КРИТЕРІЇ ВПЛИВОВОСТІ)

На даному етапі здійснюється перевірка у відповідності до критеріїв, які призначені для відбору найвпливовіших журналів у своїх предметних галузях знань з використанням інструментів вимірювання цитувань як основного показник впливовості журналу. Якщо журнал не проходить цей етап, повторна оцінка можлива через два роки.

Порівняльний аналіз цитувань

Загальновідомо, що індекси WOS (SCIE, SSCI та AHCI) містять найвпливовіші журнали у своїй галузі. Тому при порівняльному аналізі цитування враховується як кількість так і джерела цитування журналу.

Аналіз цитування авторів

Переважна більшість авторів журналу повинні мати достойну публікаційну активність у Web of Science. Цитування авторів повинні відповідати категоріям та журналам з відповідною проблематикою та охопленням.

Аналіз цитувань членів редколегії

Переважна більшість членів редколегії журналу повинні мати достойну публікаційну активність у Web of Science. Цитування членів редколегії повинні відповідати категоріям та журналам з відповідною проблематикою та охопленням.

Значення контенту

Контенту журналу має відповідати інтересам цільової аудиторії та передплатників Web of Science. Про значущість змісту може свідчити унікальна спеціалізація, новий погляд, регіональна спрямованість, незвичайний зміст, що збагачує широту охоплення Web of Science.

Джерела:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/journal-evaluation-process-and-selection-criteria/