Дослідна експлуатація

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Основна інформація

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Підпорядкування

ЄДРПОУ

24592608

Вид установи

Наукова установа

Наукові напрями діяльності

Суспільні науки

Дата заснування

1996

Країна

Україна

Місто

Київ

Види науково-технічної діяльності

Дослідження та розробки в галузі педагогічних наук

Підвиди науково-технічної діяльності

Педагогічні науки

Опис

Тематика наукових досліджень Інституту передбачає розроблення фундаментальних теоретико-методологічних аспектів виховного процесу та актуальних проблем модернізації його змісту, оновлення форм і методів виховання дітей та учнівської молоді. Особливістю наукової діяльності Інституту є інтегровані дослідження інноваційних особистісно орієнтованих технологій, спрямованих на морально-духовний розвиток особистості в дошкільний і шкільний період її життєдіяльності. Інститут – знана установа, відповідальна за модернізацію змісту, гуманізацію цілей, осучаснення виховних технологій сімейного, дошкільного, фізичного, трудового, морального, екологічного й естетичного виховання. Його діяльність здійснюється, виходячи з логіки розвитку теорії виховання, а також з урахуванням соціального замовлення Міністерства освіти і науки України та інших зацікавлених установ. Інститут надає освітні послуги здобувачам освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні, проводить тренінги з національно-патріотичного та громадянського виховання. В Інституті працюють докторантура та аспірантура, діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Інститут є засновником періодичних наукових видань: збірника наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» та журналу «Мистецтво та освіта» (фахові видання). Наразі перспективними напрямами подальших досліджень Інституту проблем виховання НАПН України є: • освіта дітей раннього та дошкільного віку; • національно-патріотичне, громадянське та міжкультурне виховання дітей та молоді; • формування фізичної активності та здорового способу життя; • поліхудожній розвиток особистості; • виховання особистості у безпечному і відкритому середовищі дитячих, молодіжних об’єднань та закладів освіти; • інноваційні технології соціально-педагогічної допомоги вразливим групам населення; • виховний потенціал позашкільної освіти у розвитку компетентностей особистості, екологічна освіта дітей та молоді у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства тощо.

Контакти установи

Місцезнаходження

Україна, 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, буд. 9

Телефон

+380444555338

Електронна пошта

ipv_info@ukr.net

Веб-сторінка

https://ipv.org.ua/