Дослідна експлуатація

Оголошується проведення конкурсного відбору науково-технічних проєктів з метою визначення переліку закладів вищої освіти, наукових установ, на базі яких буде створено мережу стартап-шкіл – інкубаторів-акселераторів

Міністерство освіти і науки України оголошує проведення конкурсного відбору науково-технічних проєктів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ з метою визначення переліку закладів вищої освіти, наукових установ, на базі яких буде створено мережу стартап-шкіл – інкубаторів-акселераторів (далі – Конкурс), виконання яких розпочнеться у 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, що отримані як зовнішній інструмент допомоги ЄС для виконання зобов’язань України в Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020” відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1197.

Метою проведення Конкурсу є формування пропозицій щодо переліку закладів вищої освіти, наукових установ, на базі яких буде створено стартап-школу – інкубатор-акселератор. Основними принципами організації та проведення Конкурсу є створення рівних умов для його учасників, прозорість та об’єктивність оцінювання заявок на участь у конкурсі.

Оголошення про проведення Конкурсу, затверджене Наказом МОН від 27.06.2024 року № 929

ЗАЯВКА на участь у конкурсному відборі науково-технічних проєктів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ

Оголошення про проведення Конкурсу (із змінами)

Порядок дій для долучення до Конкурсу

1. Керівник проєкту повинен:

1.1. Авторизуватися в Системі NAUKA:

1.2. Отримати доступ до кабінету керівника проєктів:

 • В особистому кабінеті перейдіть у вкладку "Послуги".
 • Оберіть послугу "Отримання доступу до Кабінету керівника проєкту" або будучи авторизованим перейдіть за посиланням https://ntd.nauka.gov.ua/uk/posluga/ker-project/form.

1.3. Вказати установи в кабінеті керівника проєкту:

 • Перейдіть до кабінету керівника проєкту за посиланням https://ntd.nauka.gov.ua/uk/ker-project/cabinet.
 • У розділі "Список ваших установ", далі "Список років" оберіть "2024", потім додайте установи, у яких ви працюєте.
 • Якщо ваша установа не включена до переліку, це означає, що від неї ще не надійшла Заявка про приєднання.
  Повідомте осіб, відповідальних за участь у Конкурсі від вашої / ваших установ(и).
  Можете продовжити роботу з пункту 1.4 і повернутися до пункту 1.3 після того, як установа подасть Заявку про приєднання.
 • Поки пункт 1.3 не буде виконано, ви не зможете обрати установу в Заявці, від якої подається Заявка.

1.4. Подати Заявку на Конкурс:

 • У розділі "Заявки" оберіть "Конкурс стартап-шкіл".
 • Створіть Заявку, заповніть її та надішліть до відповідальної особи установи.
 • Після погодження відповідальною особою установи підпишіть Заявку електронним підписом.

2. Учасник проєкту повинен:

2.1. Авторизуватися в Системі NAUKA:

2.2. Надати ID користувача керівнику проєкту.

 • ID користувача можна переглянути за посиланням https://cabinet.nauka.gov.ua/profile (для авторизованих користувачів).

2.3. Після того, як керівник проєкту вкаже ідентифікатор учасника в Заявці:

2.4. Обрати конкурс:

 • У розділі "Проєкти" оберіть "2024", а потім "Конкурс стартап-шкіл" https://ntd.nauka.gov.ua/uk/user-participant/competition/9.
 • У цьому розділі буде перелік проєктів, у яких ви вказані як учасник проєкту.

2.5. Розглянути Заявку та виконати одну з дій:

 • Підтвердити участь у проєкті (поки участь не буде підтверджена, керівник проєкту не зможе подати заявку до відповідальної особи установи).
 • Відхилити участь у проєкті (поки вас не буде вилучено із заявки, керівник проєкту не зможе подати заявку до відповідальної особи установи).

3. Відповідальна особа установи повинна:

3.1. Авторизуватися в Системі NAUKA:

3.2. Отримати доступ до кабінету відповідальної особи установи:

3.3. Після отримання доступу:

3.4. Розглянути Заявку:

 • Оберіть Заявку із статусом "Надіслано до відповідальної особи установи".
 • Розгляньте заповнену керівником проєкту Заявку.

3.5. Змінити статус Заявки:

 • Якщо Заявка заповнена правильно, змініть статус на "Підпис документа".

3.6. Підписати документ (на цьому етапі документ можуть підписати керівник проєкту та керівник учасника конкурсного відбору):

 • Керівник проєкту підписує документ у своєму кабінеті у формі Заявки.
 • Керівник учасника конкурсного відбору підписує документ у кабінеті керівника проєкту або відповідальної особи установи.

3.7. Надіслати Заявку до МОН:

 • Змініть статус "Заявки" на "Подано до МОН".

  Розгляд Заявки МОН:
 • Після розгляду МОН може прийняти або відхилити Заявку.
 • Інформація про це буде відображена в статусі та історії Заявки.

Поширені запитання:

1 . Вхід до модуля кабінетів (cabinet.nauka.gov.ua) та модуля Конкурсів (ntd.nauka.gov.ua) лише для авторизованих користувачів.

Якщо з'являється інформація про помилку на етапі переходу за посиланнями за цими адресами, переконайтеся, що ви авторизовані та маєте відповідні права доступу (авторизація — https://nauka.gov.ua/login/).

2. Де можна ознайомитися з нормативною базою, що регулює умови проведення Конкурсу?

Запрошуємо вас ознайомитися з повним текстом Порядку реалізації експериментального проєкту щодо створення на базі закладів вищої освіти, наукових установ мережі стартап-шкіл — інкубаторів-акселераторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2024 р. № 430 за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2024-%D0%BF#Text.

Також запрошуємо ознайомитися з Додатком до Наказу від 27.06.2024 р. № 929, який містить Оголошення про проведення конкурсного відбору науково-технічних проєктів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ з метою визначення переліку закладів вищої освіти, наукових установ, на базі яких буде створено мережу стартап-шкіл — інкубаторів-акселераторів, за посиланням: https://mon.gov.ua/npa/pro-provedennia-konkursnoho-vidboru-naukovo-tekhnichnykh-proiektiv-spriamovanykh-na-pidtrymku-innovatsiinoi-diialnosti-zakladiv-vyshchoi-osvity-ta-naukovykh-ustanov-z-metoiu-vyznachennia-pere.

3. Якщо розробка програми буде пов'язана з безпекою, чи матимемо ми право брати участь у конкурсі?

Заявки на участь у Конкурсі, які становлять державну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом, на Конкурс не подаються.

4. Які етапи проходить заявка після подачі на Конкурс?

Фактом подачі заявки є підписання усіма відповідальними особами зі сторони учасника та зміна статусу заявки на “Надіслано до МОН”. Відповідальна особа учасника Конкурсу може відкликати Заявку до закінчення кінцевого строку подання Заявок шляхом зміни статусу відповідної Заявки на статус “Доопрацювання”.

Після подачі ваша Заявка потрапляє на попередній розгляд за формальними ознаками. На цьому етапі Заявки можуть повертатися на доопрацювання через направлення повідомлення в Системі із зазначенням причини та переліку зауважень, які потребують доопрацювання, упродовж 10 календарних днів після завершення строку подання Заявок.

Ви маєте доопрацювати Заявку протягом 3 календарних днів з моменту надходження відповідного повідомлення. У разі не внесення змін протягом встановленого строку або у випадку повторного внесення недостовірних чи некоректних даних Заявка вважається відхиленою.

Після успішного проходження етапу розгляду за формальними ознаками ваша заявка потрапляє на розгляд до трьох незалежних експертів для проведення наукової й науково-технічної експертизи.

Строк проведення наукової та науково-технічної експертизи — до 30 календарних днів з дня подання Заявки експерту.

Строк розгляду Заявок — до 60 календарних днів із дати закінчення строку подання Заявок до МОН.

Учасник, визнаний переможцем за результатами Конкурсу, додатково подає МОН документи в паперовій формі на адресу: бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601, Директорат інновацій та зв’язків науки з реальним сектором економіки МОН.

5. Як приєднатися до Системи?

Щоб долучитися до Системи, необхідно ознайомитись із публічним договором, заповнити Заяву приєднання та направити її в ДНТБ України.

Публічний договір

https://nauka.gov.ua/docs/2/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80.pdf

Заява приєднання

https://nauka.gov.ua/docs/3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_Bua55xj.docx

Після опрацювання Заяви приєднання вам буде надано доступ до авторизації (вказані електронні пошти та згенеровані паролі) і доступ до кабінету Відповідальної особи, за допомогою якого можна буде вносити інформацію про установу.

У разі виникнення додаткових питань ви можете подати заявку на отримання консультації з приводу доступу до кабінету відповідальної особи установи та/або питань роботи модулів за посиланням: https://consult.nauka.gov.ua/client/