Дослідна експлуатація

Data management plan для наукових досліджень

Data management plan для наукових досліджень

План управління даними (Data management plan/DMP) - документ, який детально описує дані, які будуть отримані чи створені під час проведення наукового дослідження; способи управління даними, їх аналіз, обробка, захист та збереження під час та по завершенню проєкту. План управління даними є обов’язковим документом для низки провідних світових та національних організацій, які фінансують наукові дослідження.

Для чого необхідний План управління даними?

 • Допомагає планувати та упорядковувати дослідницькі дані.

План управління даними (ПУД) фактично включає усі етапи життєвого циклу дослідницьких даних, а саме збір, опис, збереження, забезпечення доступу чи відшукуваності даних. Така документація має важливе значення для забезпечення відтворюваності результатів досліджень, що є фундаментальною заповіддю наукових досліджень.

 • ПУД може зменшити ймовірність втрати даних та запобігти їх неетичному використанню, покращує зв'язки та підзвітність даних.
 • Правильно зібрані, упорядковані та збережені вихідні дані можуть слугувати джерелом нового дослідження.

Питання та категорії, які включає План управління даними :

Збір даних:

 • Які типи даних Ви будете збирати, створювати, поєднувати, документувати?
 • В якому форматі Ви будете збирати дані? Чи дозволяє вибраний Вами формат повторне використання даних, їх обмін? Чи забезпечує обраний Вами формати даних довгостроковий доступ?
 • Які процедури чи дії Ви будете проводити для структурування даних?

Документування та метадані:

 • Яка документація буде необхідна для правильної інтерпретації та розуміння даних у майбутньому?
 • Яким чином Ви пересвідчуєтеся, що дані протягом всього перебігу дослідження збираються та зберігаються у один і той же спосіб?
 • Перерахуйте стандарти метаданих чи формати даних, які ви використовуєте.

Зберігання та резервне копіювання:

 • Перерахуйте передбачені вимоги для місця зберігання даних для Вашого проєкту (у мегабайтах, гігабайтах, терабайтах тощо) та тривалість зберігання.
 • Як і де дослідницькі дані зберігаються під час проєкту. Де зберігатиметься резервна копія?
 • Яким чином дослідницька група та інші співвиконавці будуть працювати, модифікувати та вносити нові дані протягом усього проєкту?

Збереження:

 • Де будуть заархівовані/депоновані дані після завершення проєкту?

Розповсюдження та повторне використання

 • Які дані Ви будете поширювати і в якій формі? (наприклад, raw дані, опрацьовані, фінальні результати).
 • Під якою ліцензією можна буде поширювати дані?
 • Яким чином Ви збираєтеся популяризувати дані Вашого дослідження?

Обов’язки та ресурси:

 • Вкажіть хто буде відповідальним за управління даними Вашого проєкту?
 • Як будуть опрацьовуватися дані, якщо відповідальна особа покине дослідницьку групу?
 • Необхідні кошти для Плану управління даними

Етичні принципи та конфіденційність :

 • Якщо під час дослідницького проєкту Ви працюватимете з конфіденційними даними, яким чином Ви гарантуєте, що доступ до такої інформації матимуть лише ті члени дослідницької групи, які мають на це дозвіл?
 • Як будуть вирішуватися юридичні, етичні та питання інтелектуальної власності, якщо такі виникнуть?