Дослідна експлуатація

Оновлена форма проміжного звіту за результатами виконання етапів НДР та НДДКР

Затверджено примірну форму проміжного звіту за результатами виконання етапу наукових (науково-технічних) робіт, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проєктно-конструкторських, дослідно- технологічних, технологічних, пошукових та проєктно-пошукових робіт, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інших робіт, повʼязаних з доведенням нових наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання в ході проведення фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок (далі — Проєкт), що фінансуються за бюджетними програмами Міністерства освіти і науки України (далі — Примірна форма), що додається, та рекомендувати її використання субʼєктами наукової (науково-технічної) діяльності, які провадять фундаментальні дослідження, прикладні дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за рахунок коштів державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків 2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ», 2201300 «Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень України, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок», 2201380 «Виконання зобовʼязань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій», 2201390 «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти», 2201410 «Наукова і науково-технічна діяльність на антарктичній станції "Академік Вернадський"».

Наказ 1495 від 08.12.2023

Примірна форма проміжного звіту

Лист про проміжні звіти, УкрІНТЕІ