Дослідна експлуатація

Міжнародні програми стажування

ДЛЯ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ ТА ДОСЛІДНИКІВ

Fulbright Research and Development ProgramПроведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук; адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники громадських організацій.

ДЛЯ КАНДИДАТІВ ТА ДОКТОРІВ НАУК, ДОСЛІДНИКІВ ТА ФАХІВЦІВ

Fulbright Visiting Scholar Program: Проведення досліджень в університетах США, дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, архівах тощо тривалістю від трьох до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, доктори наук; дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), з досвідом науково-дослідної роботи не менше семи років, з наявними публікаціями (статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) наукових фахових виданнях; діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства та музейної справи, журналісти та громадські діячі – з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), досвідом роботи не менше семи років, значними професійними досягненнями, науковим доробком в обраній галузі дослідження (статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) фахових наукових виданнях.

ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Fulbright Specialist Program: Запрошення фахівців на термін від двох до шести тижнів для читання лекцій; участі у наукових програмах й конференціях; консультування керівників й адміністраторів з питань управління освітою; проведення семінарів, спрямованих на підвищення кваліфікації українських спеціалістів; осучаснення навчальних програм й оновлення навчальних матеріалів; започаткування спільних наукових проєктів і програм обмінів.

Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program: Стажування з викладання української мови (асистенція американським викладачам) в університетах/коледжах США тривалістю дев’ять місяців. У конкурсі можуть брати участь викладачі-початківці та молоді фахівці, які спеціалізуються з лінгвістики, української літератури, перекладацьких студій, комунікацій, журналістики, американських студій, викладання англійської мови. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (липень наступного року).

Веб-сайт програми: https://fulbright.org.ua/uk/

Німецька служба академічних обмінів DAAD – це найбільша німецька громадська організація з підтримки академічних обмінів, що являє собою об’єднання німецьких вишів та студентських організацій. DAAD сприяє інтернаціоналізації німецьких вишів, зміцненню германістики та німецької мови за кордоном, підтримує країни, що розвиваються, в процесі створення сильних вишів та консультує відповідальних фахівців у сфері освітньої політики, досліджень за кордоном та політики щодо країн, що розвиваються.

Веб-сайт програми: https://www.daad.de/en/

Стипендія адресована молодим лідерам і фахівцям з вищою освітою, зацікавленим у розвитку демократії, ринкової економіки та громадянського суспільства в своїх країнах і регіонах.

Веб-сайт програми: https://kirkland.edu.pl/en/

Індивідуальні гранти для дослідників історії, соціології, економіки, культури країн Вишеградської угоди (Чехія, Польща, Словакія, Угорщина); Фінансування проектів з упроваження спеціалізованих курсів, пов’язаних з країнами Вишеградської угоди, до навчальних планів університетів.

Веб-сайт програми: https://www.visegradfund.org/

MEVLANA Exchange Programme

Програма академічної мобільності, запроваджена Радою вищої освіти Турецької Республіки, що націлена на обмін студентами та викладачами між турецькими закладами вищої освіти та закладів вищої освіти з інших країн. Студенти можуть навчатися у Туреччині протягом одного (мінімум) чи двох (максимум) семестрів, а науково-педагогічні працівники можуть викладати лекції протягом терміну від двох тижнів (мінімум) до трьох місяців (максимум).

Веб-сайт програми:

Стипендії ім. Ернста Маха Стипендії надають можливість студентам, аспірантам та науковцям пройти навчання (1-2 семестри) або стажування (1-9 місяців) на базі закладів вищої освіти Австрії за різноманітними напрямками підготовки. Область навчання або дослідження: природничі науки, технічні науки, медицина, науки про здоров'я, сільськогосподарські науки, соціальні науки.

Веб-сайт програми: https://grants.at/en/

НАЦІОНАЛЬНА СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Національна стипендіальна програма Словацької Республіки (NSP) фінансується Міністерством освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки. Тривалість мобільності складає: для студентів – від 1 до 2 семестрів; для аспірантів та викладачів – від 1 до 10 місяців. Національна стипендіальна програма Словацької Республіки підтримує навчання / дослідження / викладання / художню мобільність студентів-студентів, аспірантів, викладачів університетів, дослідників та художників у закладах вищої освіти та науково-дослідних організаціях.

Веб-сайт програми: https://www.scholarships.sk/en/

Програма ім.Улама для стажування науковців у Польщі

Національне агентство академічних обмінів (пол. Nacjonalna Agencja Wymiany Akademickiej, NAWA) запрошує науковців з-за кордону на стажування у Польщі в рамках нової Програми ім. Улама на середньотермінові візити науковців. В рамках програми NAWA пропонує гранти для дослідників з різних країн світу, які представляють усі галузі науки. В рамках Програми можливі візити, метою яких є:

  • проходження стажування,
  • проведення наукових досліджень, в тому числі у співпраці з польськими науковцями або дослідницькими групами,
  • отримання матеріалів для наукових досліджень або наукової публікації,
  • проведення дидактичних занять в приймаючому закладі.

Веб-сайт програми: https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-ulam-programme

Програми обміну Erasmus +

Кредитна мобільність для аспірантів та стажувань викладачів й адміністративних працівників. Реалізація програми передбачає внутрішнє співробітництво між університетами ЄС та вищими навчальними закладами країн, які не є членами Європейського Союзу.

Веб-сайт програми: https://bit.ly/3l11NEI

Програма ЄС Еразмус+ Жан Моне

Ціль програми сприяти досконалості євроінтеграційних студій; залучати заклади вищої освіти до дослідження євроінтеграційних процесів; поширювати ідеї Об'єднаної Європи, знання про ЄС у широкому суспільстві (за межами наукових кіл та спеціалізованої аудиторії), наближаючи ЄС до громадськості.

Веб-сайт програми: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html

СТИПЕНДІЇ ВІД ФОНДУ ФРІДРІХА ЕБЕРТА

Фонд імені Фрідріха Еберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) – один з найбільших стипендіальних фондів Німеччини, що підтримують обдарованих студентів і молодих учених з різних країн світу. Стипендії присуджуються активним та компетентним у відповідній галузі аплікантам. Мета програми – апґрейд академічних навичок та соціальних компетенцій учасників. Одна із переваг – постійна індивідуальна підтримка викладача-ментора на час навчання.

Веб-сайт програми: https://www.fes.de/

Рамкова програма ЄС “Горизонт Європа” - ключова програма ЄС для досліджень та інновацій з бюджетом у 95,5 млрд євро. Програма має за мету вирішити питання зміни клімату, допомагає досягненню Цілей сталого розвитку ООН та сприяє підвищенню конкурентоспроможності та зростання ЄС.

Веб-сайт програми: https://bit.ly/3DR1dC1