Дослідна експлуатація

Принципи FAIR для дослідницьких даних

У сучасній науковій комунікації відбувається низка технологічних трансформацій, що зумовлені стрімким розвитком комп'ютерних технологій, а також прагненням світової наукової спільноти до реалізації принципів відкритої наукової політики. Оптимальне онлайн-представлення дослідницьких даних, як щодо даних отриманих в результаті досліджень, так і даних, що пов'язані з дослідницьким процесом (наприклад, інформація про використане наукове обладнання, або ж відомості про фінансування) - це важлива проблема, яка вимагає практичних своєчасних рішень та опіки усієї академічної спільноти. Сьогодні усе більше наукових стейкхолдерів погоджується, що такі ключові аспекти відкритої науки як зберігання, управління та обмін даними про дослідження повинні відповідати керівним принципам FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability) розроблених спеціалістами, що опікуються проблемами інтеграції даних про наукову активність в електронних інформаційних системах, для того, щоб зробити ці дані доступними, сумісними й такими, що дозволяють легальне багаторазове використання та полегшують пошук інформації в мережі інтернет.

Термін FAIR було введено на Лоренцівському семінарі в 2014 році, а опубліковано у 2016 році.

Відшукуваність:

В1. Даним (метаданим) назавжди присвоюється глобально унікальний і постійний ідентифікатор.

В2. Дані описуються великою кількістю метаданих.

В3. Дані (метадані) реєструються або індексуються в ресурсі, який достатньо легко знайти.

В4. Метадані вказують ідентифікатор даних.

Доступність:

Д1. Дані (метадані) можна знайти за їх ідентифікатором за допомогою стандартизованого протоколу зв’язку.

Д1.1. Протокол відкритий, безплатний і реалізований універсально.

Д1.2. Протокол передбачає процедуру автентифікації та авторизації, де це необхідно.

Д2. Метадані доступні навіть тоді, коли даних більше немає в наявності.

Сумісність:

С1. Дані (метадані) використовують для представлення знань формальну, доступну, загальну та широковживану мову.

С2. Дані (метадані) використовують лексикон, який відповідає принципам ВДСБ.

С3. Дані (метадані) включають кваліфіковані посилання на інші дані (метадані).

Багаторазовість:

Б1. Дані (метадані) мають велику кількість точних і відповідних ознак.

Б1.1. Дані (метадані) видаються з чіткою та доступною ліцензією на використання даних.

Б1.2. Дані (метадані) пов’язані з їхнім походженням.

Б1.3. Дані (метадані) відповідають доменним стандартам спільноти.

Джерело: https://www.go-fair.org/fair-principles/