Дослідна експлуатація

Платформи для перевірки дисертаційних робіт на плагіат

Оптимальний показник унікальності для дисертації становить – 90%. Це висока вимога, що зобов’язує відповідально підходити до процесу підготовки змісту, роботи з цитуваннями, логічності та грамотності викладу. Не кожен претендент долає такий виклик, адже оригінальність не може досягатися на шкоду якості.

Що таке перевірка на плагіат?

Дисертація – це спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. У дисертації неприпустиме надмірне запозичення чужих думок і напрацювань. Важливим є новаторство, оригінальність, новизна, свіжість ідей і поглядів. Перевірка на плагіат проводиться з метою не допустити привласнення чужих напрацювань, висновків та результатів досліджень.

При цьому дисертаційне дослідження передбачає використання кількох сотень джерел. Це формат, при якому автор поряд з власними думками аналізує і зіставляє матеріали праць авторитетних учених.

Перевірка на плагіат виконує кілька функцій:

 • забезпечує допуск до захисту;
 • виключає безвідповідальний підхід;
 • захищає авторські права;
 • надає науковій праці цінність і важливість як мінімум з точки зору ексклюзивності та унікальності.

Вміння опрацьовувати матеріал і подавати його у власному світлі розцінюється на грані мистецтва. Плагіат служить інструментом перевірки таких навичок і попереджає недобросовісний підхід.

Проте, всупереч багатству мови, навіть абсолютно авторський текст може висвітлюватися неунікальними фрагментами в системі Антиплагіат. Причиною служать стійкі вирази, терміни, запозичені фрази і цитування.

Як перевірити дисертацію на плагіат?

В інтернет-просторі існує кілька сотень систем перевірки тексту на оригінальність та інші показники. В контексті значущості та вірогідності з наукової точки зору можна виділити ТОП систем, які традиційно визнані найбільш ефективними:

Strike Plagiarism – академічна антиплагіатна система, яка володіє ефективним інструментом пошуку плагіату, аналізу джерела запозичення та зворотного зв'язку з автором.

У 2018 році Міністерство освіти та науки України підписало Меморандум, який дозволив ВНЗ України користуватися системо за пільговою ціною. Раніше Plagiat.pl підписав договори з Міністерством освіти Румунії на перевірку дисертацій.

Unicheck – онлайн-сервіс пошуку плагіату, який перевіряє текстові документи на наявність запозичених частин тексту з відкритих джерел в мережі чи внутрішньої бази документів користувача. Робота сервісу не потребує встановлення додаткового програмного забезпечення або спеціального обладнання, необхідно мати лише комп'ютер, браузер і доступ до інтернету. Система здатна на автоматичне визначення заміни символів і літер в тексті, а також на зворотню автоматичну підстановку в тексті правильних символів і пошук на плагіат модифікованої версії. Сторінка тексту перевіряється за 2-4 секунди. В результаті перевірки система видає звіт, який містить різнокольорові маркери в тексті, якими виділяється плагіат, посилання та цитати. Також в звіті можливо переглянути джерела плагіату та виключити цитати й джерела з невеликою кількістю текстових збігів з результатів пошуку. Перевірка здійснюється online через Інтернет або офлайн серед файлів, які завантажені у бібліотеку.

Advego та Etxt вважаються лідерами ринку і пропонують досить якісні алгоритми перевірки не лише плагіату, але і аналізу тексту.

Рекомендовано перевіряти текст дисертації по всім перерахованим вище програмам. Розбіжності алгоритмів не завжди забезпечують гарантію, що, наприклад, перевірений в сервісі Etxt розділ буде настільки ж унікальний при іншій перевірці. Якщо за всіма програмами висвічується достатній процентний діапазон від 75% і вище – можна сміливо стверджувати, що перевірка пройдена.

Як перевіряє дисертацію МОН і дисертаційна рада?

Спеціалізована вчена рада зобов'язана перевіряти дослідження на плагіат, що є ключовою умовою допуску до захисту. Процедура проходить у кілька етапів.

 • Спочатку застосовується стандартний алгоритм. Компетентний орган не обмежується у виборі програм перевірки.
 • Після успішного завершення цього етапу слід вичитати текст на предмет допущених програмами неточностей. З цією метою можуть залучатися профільні експерти, оскільки вимагається компетентність, звернення до архівів та бібліотечних джерел.

На відміну від спеціалізованої вченої ради, ВАК не зобов'язана здійснювати власну перевірку дисертації. Її висновки можуть ґрунтуватися на висновках атестаційної комісії, яка опрацьовує текст на предмет некоректних виразів і формулювань, неунікальних фрагментів, використання заборонених прийомів унікалізації.

МОН може ініціювати перевірку як виняток, якщо мова йде про спірні питання.

Підсумком перевірки стає висновок, що підтверджує оригінальність матеріалу. Після цього готується довідка на предмет відповідності дослідження за критеріями унікальності, в якій відображаються запозичення.

Оформлення такої довідки є полегшенням роботи працівників, які вирішують, допускати здобувача до захисту, чи ні. Така довідка містить інформацію про кількість коректних і некоректних запозичень, а також про використання так званих білих цитат та інших некоректних способів унікалізації.

Наслідки виявлення низької унікальності при наявності довідки профільного спеціаліста є більш ніж негативними. Сам здобувач втрачає вчений ступінь, якщо такий вже був присуджений, а члени дисертаційної комісії позбавляються права брати участь у захисті в цьому конкретному навчальному закладі.

Цитування: правила і особливості використання

Без цитування та посилання на праці авторитетних учених неможливо уявити жодну дисертацію. Разом з тим саме цей прийом істотно занижує унікальність. В цьому ракурсі проводиться перевірка на запозичення, завдання якої полягає у виявленні, де автор припустився:

 • недозволеного дублювання матеріалу;
 • самоплагіату;
 • дослівного переписування нормативних актів;
 • викладу довідкових матеріалів, і при цьому були проігноровані вимоги до оформлення посилань до авторства і літературному списку.

Інструментом збереження оригінальності тексту і належного застосування посилань на інших авторів є метод білого цитування. Це належне оформлення цитат, яке дозволяє зберегти вихідний текст і при цьому уникнути низьких показників унікальності.

З цією метою застосовуються лапки і дужки. Заборонено використовувати такий прийом у вступі, висновку, інших розділах, крім основної частини дисертації. Згідно з ГОСТом повинні бути дотримані такі правила:

 • розміщення в лапках або квадратних дужках лише цілого тексту без скорочень і перетворень;
 • одна цитата відповідає одному автору або авторському колективу, забороняється об'єднання;
 • ім'я вченого, на якого посилаються, обов'язково повинно оформлятися посиланням;
 • пропускати цитовані слова або абзаци, замінювати їх синонімами заборонено.

Максимально допустимий показник білого цитування не повинен перевищувати 20%.

Рекомендації по підвищенню оригінальності тесту

Запорукою авторського матеріалу є висвітлення власного бачення і відсутність прагнення наслідувати. Рекомендується уникати перенасичення термінами і стійкими професійними висловами, однак нехтувати стилем викладу також не можна.

Великий відсоток неунікальних фрагментів припадає на дані таблиць, графіків, списків. Одним з дозволених прийомів є переформатування ілюстрацію з аналогічним матеріалом.

Ручне опрацювання тексту після перевірки на унікальність допоможе живою мовою перефразувати неунікальні фрагменти, не втративши при цьому смислове навантаження. Якщо підчистити текст за цими пунктами, відсоток стане вище.

Важливо перевіряти текст на відсутність повторів. Якщо дублюються думки або тези, це «з'їдає» порівняльну унікальність і негативно позначається на змісті. Прибираючи повтори, автоматично поліпшуються інші показники.

Рекомендується використовувати джерела інформації іноземною мовою. Так ймовірність розкриття теми в тому ж ключі у вітчизняному сегменті буде нижче.

Замовити перевірку тексту та висновок про оригінальність тексту на плагіат Ви можете на сайті ДНТБ України. Ми надамо Вам звіти за результатами перевірки та висновок про оригінальність перевіреного тексту, підготовлений нашими спеціалістами.