Дослідна експлуатація

Пошукові бази для написання огляду літератури до наукової статті та дисертаційної роботи

ESCI (Emerging Sources Citation Index) на платформі Web of Science - база даних наукових журналів, яка є частиною Core Collection Web of Science. Поява ESCI обумовлена розширенням світу наукових цитувань, а також глобалізацією науки і наукової діяльності. На сьогоднішній день в базу даних можуть прийматися журнали регіонального рівня, які висвітлюють локальні питання.

ResearchBib - це академічна база даних, яка індексує і забезпечує відкритий доступ до рецензованих журналів, повнотекстових документів і науково-дослідних конференцій. ResearchBib є найбільшою базою даних журналів, які вільно доступні в Інтернеті. База містить відомості про 402 356 журналів від різних видавців.

Index Copernicus (IC) - онлайн наукометрична база даних з внесеної користувачем інформації, в тому числі наукових установ, друкованих видань та проектів, створена в 1999 році в Республіці Польща. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ. На додаток до продуктивності індекс Копернікус пропонує традиційне реферування та індексування наукових публікацій. База даних знаходиться у веденні Index Copernicus International. Базу даних названо в честь всесвітньовідомого вченого Миколи Коперника

Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory) - американського видавництва Bowker, є найбільшою базою даних, яка описує світовий потік серійних (періодичних) видань (популярних і наукових журналів) за всіма тематичними напрямками життєдіяльності. Вона містить описи майже 300 тис. Серіальних видань, з яких понад 200 тис. - видання, що виходять в даний час. Довідник Ulrich's був опублікований вперше в 1932 році. Ви можете шукати за ключовими словами, ISSN, за темами, точною назвою журналу, за ключовими словами в заголовку журналу. Є посилання до інших баз даних, що дають можливість перегляду змісту журналів.

Open Ukrainian Citation Index (OUCI) - пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від CrossRef і підтримують Ініціативу для відкритих цитувань. Система OUCI покликана спростити пошук наукових публікацій, привернути увагу редакцій до проблеми повноти та якості метаданих українських наукових видань.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) - бібліотека електронних журналів пропонує швидкий, структурований і уніфікований доступ до повних текстів наукових журналів. EZB містить 89598 назв, в тому числі 18253 оригінальних електронних журналів, з усіх галузей знань. 56413 журналів знаходяться у відкритому доступі. EZB - кооперативний сервіс 619 бібліотек з Німеччини, підтримується університетською бібліотекою м. Регенсбург.

Sherpa / Romeo - база даних, в якій зібрано інформацію про етику публікації і політику видання. Sherpa / Romeo є частиною Sherpa служб, заснованих в університеті Ноттінгема, і співпрацює з багатьма міжнародними партнерами, в тому числі і БД Scopus, які вносять вклад в розробку і підтримку служби.

EuroPub (Великобритания) - це комплексна багатоцільова база даних, що охоплює наукову літературу, з індексованими випусками діючих авторитетних журналів і індексує статтями з журналів з усього світу. Результатом такого об'єднання є вичерпна база даних, яка допомагає дослідженням в усіх областях. Легкий доступ до великої бази даних в одному місці, значно скорочує час пошуку та аналізу даних і в значній мірі допомагає авторам у підготовці нових статей. EuroPub прагне зробити наукові журнали з відкритим доступом більш помітними, тим самим сприяючи їх більш широкому використанню і впливу.

ScienceDirect - повнотекстова база даних компанії Elsevier, яка містить 25% світових наукових публікацій з усіх галузей знань від понад 47 тис. впливових авторів.

Scopus - бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Є однією зі складових інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse. На січень 2017 р. містить понад 50 млн. реферативних записів. Рубрикатор Scopus (ASJK) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів, політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах. Індексує 18,000 назв наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук 5000 видавців. База даних індексує наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові видання.

Web of Science - платформа, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів, до 2016 року належала Thomson Reuters. В листопаді 2016 року відділення IP & Science придбано інвестиційними фондами і функціонує як Clarivate Analytics. Web of Science охоплює матеріали з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва.

Core - агрегатор наукових публікацій, які розміщені у відкритому доступі

Connected Papers - унікальний інструмент, який допомагає дослідникам та прикладним науковцям знаходити та досліджувати статті, що стосуються їх сфери діяльності.

Inciteful - сервіс для пошуку та підбору літератури за обраною темою, механізм роботи якого ґрунтується на відкритих цитуваннях

Google Scholar - це безкоштовна пошукова система за повними текстами наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Індекс «Академії Google» включає дані з більшості рецензованих онлайн журналів найбільших наукових видавництв Європи та Америки. Google Scholar дозволяє користувачам здійснювати пошук цифрових або фізичних копій статей, онлайн або в бібліотеках. Результати пошуку генеруються з використанням посилань на повнотекстові версії журнальних статей, технічних звітів, препринтів, дисертацій, книг та інших документів, в тому числі веб-сторінок, які вважаються «науковими». Завдяки своїй функції «цитується в", Google Scholar надає доступ до анотацій статей, в яких процитована стаття яка розглядається.

Hinari Access to Research for Health - програма була створена Всесвітньою організацією охорони здоров’я та великими видавцями, щоб дати країнам, що розвиваються, доступ до колекцій медичної літератури. Існує до 15 000 електронних журналів та до 60 000 онлайн-книг, доступних медичним установам у більш ніж 100 країнах. Хінарі є частиною Research4Life, збірної назви для п'яти програм - Hinari (орієнтація на здоров'я), AGORA (орієнтація на сільське господарство), OARE (орієнтація на навколишнє середовище), ARDI (наголос на прикладній науці та технологіях) та GOALI (акцент на законодавстві та правосудді). Разом Research4Life надає країнам з низьким рівнем доходу безкоштовний або дешевий доступ до академічного та професійного рецензованого вмісту в Інтернеті.

BASE: Bielefeld Academic Search Engine - одна з найбільших у світі пошукових систем, спеціалізованих на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті.

OAIster - зведений каталог мільйонів записів, представляє відкритий доступ до цифрових ресурсів.

WorldWideScience.org - глобальна наукова пошукова система, яка здійснює інформації за національними та міжнародними науковими базами даних та порталами.

EconBiz (Virtual Library for Economics and Business Studies) - пошуковий портал з економіки, створений спільно Німецькою національною економічною бібліотекою та Кельнською університетською та міською бібліотекою.

EULER search engine - портал з математики надає доступ до баз даних Бібліотеки голландського національного дослідницького центру з математики та інформатики, математичного холдингу бібліотеки університету Флоренції, наукового електронного архіву з математики (ERAM) 1886 - 1942, німецької спеціальної бібліотечної колекції з математики та ін.

FreeFullPDF - пошукова система електронних ресурсів в галузі медицини, біології, хімії, фізики, матеріалознавства та економіки. Надає доступ до більш ніж 80 млн. наукових статей, патентів у вільному доступі. Глибина архіву – 10 років.

Metasearch Search Engine - сервіс пошуку (діє від 1998 р.) у понад 300 світових журналах та виданнях у галузі управління, економіки, інформатики, техніки, освіти, спорту, мистецтва тощо.

Microsoft Academic Search - науковий пошуковий портал від Microsoft Corporation, який було розроблено для того, щоб дослідити зв'язки між вченими, науковцями, студентами та їх науковими дослідженнями.

RefSeek - пошукова система для студентів та дослідників, проводить пошук серед вебсторінок, книг, енциклопедій, журналів і газет.

Science.gov - онлайнова пошукова система, що охоплює більш ніж 60 баз даних та понад 2200 окремих сайтів з 15 федеральних агентств, які пропонують 200 мільйонів сторінок інформації авторитетних наукових установ США, зокрема результати досліджень і розробок.

ScienceResearch.com - наукова пошукова система, яка здійснює повнотекстовий пошук у журналах багатьох великих наукових видавництв (Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis та ін.). Шукає статті та документи у відкритих наукових базах даних: Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov, Scientific News

Проєкт “Наукова періодика України” - це загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS).

CiteSeerX - пошукова система та цифрова бібліотека наукової літератури з комп'ютерних та інформаційних наук.

EBSCOhost - надає можливість пошуку повнотекстових, рецензованих статей наукових журналів, довідників та інших публікацій з різних наукових дисциплін. EBSCO представляє «EP Package Standard», який включає бази даних, що охоплюють широкий спектр тем: від бізнесу та гуманітарних наук до медицини та екології.

ROAD – каталог наукових ресурсів відкритого доступу - є службою Міжнародного центру ISSN на підтримку комунікативних і інформативних секторів ЮНЕСКО. Введеий у вигляді бета-версії 16 грудня 2013 року, буде продовжувати розроблятися в 2014 р (додаткові функції і т.п.). ROAD забезпечує безкоштовний доступ до підрозділу регістра ISSN (1,7 млн. ​​бібліографічних джерел, доступних за передплатою http: //www.issn.org/en/understanding-the-issn/the-issn-international-register/). Включає в себе записи, що описують наукові ресурси у відкритому доступі, яким був призначений номер ISSN: журнали, збірники конференцій та академічні сховища . Ці записи можна завантажити у форматі MARC XML, а з 2014 р в RDF.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – це найбільша бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави. Входить до десяти найбільших національних бібліотек світу. Мережеві інформаційні ресурси Бібліотеки містять: збори «Наукова періодика України» (0,5 млн. статей з 1,7 тис. журналів), електронні тексти (80 тис. документів, з них 60 тис. авторефератів дисертацій), аналітичні матеріали (4 тис. бюлетенів та інформаційно-аналітичних оглядів), каталоги та картотеки (3,5 млн. бібліографічних записів та 5 млн. карток генерального алфавітного каталогу); реферативну базу даних України (400 тис. записів). В Інтернет-середовищі знаходиться понад 700 тис. публікацій.

WorldCat - найбільша в світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 525 млн записів про всі види творів 470 мовамисвіту. База створюється спільними зусиллями більш ніж: 72 000 бібліотек з 171 країни світу в рамках організації OCLC.

MEDLINE - Інтернет-система аналізу та пошуку медичної літератури, англ. Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLARS Online) — це бібліографічна база даних про біологічні науки та біомедичну інформацію. Включає бібліографічну інформацію для статей з академічних журналів, що охоплюють медицинусестринську справуфармаціюстоматологіюветеринарію та охорону здоров'я. MEDLINE також охоплює значну частину літератури з біології та біохімії, а також таких галузей, як молекулярна еволюція.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) – це директорія, яка пропонує вільний (безкоштовний) доступ до повних текстів наукових рецензованих журналів відкритого доступу з різних галузей знань. База даних DOAJ налічує 9953 журнали з 120 країн. Загальна кількість статей в DOAJ в даний час перевищує 1 млн. 174 тис. Для деяких журналів надана можливість постатейного пошуку. Як пошукові критерії можуть використовуватися: назва журналу, заголовок статті, ISSN, ім'я автора, ключові слова або слова з анотації. Також можливий одночасний пошук за всіма перерахованими критеріями або пошук за логічним поєднанням двох пошукових термінів. Засновником DOAJ є Університет Лунда у Швеції.

Cochrane Library: Cochrane Reviews - набір баз даних з медицини та охорони здоров'я, наданих міжнародною некомерційною організацією «Кокран» та іншими організаціями. Мета бібіліотека - надати доступ до результатів контрольованих клінічних досліджень, вона є ключовим джерелом інформації в області доказової медицини.

PubMED - електронна база даних медичних і біологічних публікацій, в якій викладені абстракти (реферати) публікацій англійською мовою; PubMed створено на основі розділу «біотехнологія» Національної медичної бібліотеки США (NLM)[1]. База даних була розроблена Національним центром біотехнологічної інформації (NCBI). PubMed є безкоштовною версією бази даних MEDLINE. PubMed вперше бува представлений в січні 1996 року

Бази даних патентної інформації Derwent Innovations Index - це найповніша база даних патентної інформації в світі, яка об'єднує Derwent World Patents Index® і Derwent Patents Citation Index