Дослідна експлуатація

Постійні ідентифікатори та їх роль у дослідницькій екосистемі

Постійний ідентифікатор — це незмінне посилання на цифровий об’єкт, яке містить інформацію необхідну для його ідентифікації, перевірки та правильної локалізації даних досліджень. Як правило, постійні ідентифікатори містять набір метаданих, які описують конкретний цифровий об’єкт.

У науковій екосистемі заведено виділяти три види ідентифікаторів:

— постійні ідентифікатори для науковців (ORCID, ResearcherIDs, Scopus IDs)

— ідентифікатори організацій (ROR (Research Organization Registry),GRID (Global Research Identifier Database), Ringgold IDs, ISNIs (International Standard Name Identifiers), LEIs (legal entity identifiers)

— ідентифікатори дослідницьких об’єктів та наукових доробків ( DOIs (digital object identifiers), Archival Resource Key identifiers (ARKs), handles and IGSNs (International Geo Sample Number).

Крім того ПІ можуть бути відкритими і легко інтегруватися з інформаційними системами (наприклад ті, які видаються Crossref, DataCite, ORCID) або ж належати конкретним приватним організаціям як от ResearcherID, що є власністю Clarivate або Ельзевірівський Scopus ID.

Найшироковживаніші постійні ідентифікатори

Цифровий ідентифікатор об'єкта DOI (digital object identifier) — серійний номер, який використовують для постійної та унікальної ідентифікації об'єктів інтелектуальної власності будь-якого типу, завдяки якому суттєво спрощується пошук і використання матеріалів. Іншими словами це посилання на конкретний цифровий об'єкт, яке залишається незмінним навіть у випадках, коли документ змінює URL, що може виникати зі зміною сайту чи видавця.

Посилання DOI складається з двох частин - префікса і суфікса, які складаються із цифр та літер кириличного формату.

Префікс — видається реєстраційним агентством або його спонсорською організацією за умови підписання договору та сплати реєстраційного збору. Префікс ідентифікує видавництво. Це жорстка структура, внести зміни в набір цифр неможливо.

Суфікс — алфавітно-числовий рядок, що використовується внутрішньо видавцем для визначення електронного об’єкта призначається для кожного об'єкта видавцем. Як правило, суфікс ідентифікує об'єкт, рік видання, том, номер випуску, розташування об'єкта та ін. Суфікс може включати як букви так і цифри.

Переваги DOI для читачів

  • Швидкий пошук статті в Інтернеті
  • Перехід до оригінальної статті в один клік
  • Гарантія правильного місцезнаходження певної статті в Інтернеті

Переваги DOI для авторів та видавців

  • Підвищення «видимості» статті
  • Підвищення авторитетності журналу
  • Відслідковування цитування статей (за допомогою cited-by)
  • Інтеграція з міжнародними базами даних (Scopus, WoS, EBSCO,DOAJ і ін.)
  • Інтеграція з ORCID, системами управління даними про наукові дослідження (CRIS-системи),
  • інтеграція з бібліографічними менеджерами (Mendeley, Zotero) і сервісами пошуку плагіату
  • загальноприйнятий стандарт, визнаний всіма провідними видавництвами світу

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — літерно-цифровий код для ідентифікації наукових та інших академічних авторів та співвиконавців наукових досліджень. ORCID покликаний вирішити проблему обрахування внеску конкретного автора в науку, бо ідентифікатор чітко пов’язує дослідника із його науковими працями, афіліаціями, проєктами та іншими видами наукової активності.

ROR (анг. Research Organization Registry) — постійний цифровий ідентифікатор наукових установ, який призначений для встановлення приналежності зв’язків між установами та результатами їх досліджень.

GRID — постійний цифровий ідентифікатор наукових установ, створений компанією Digital Science.

ISSN (англ. The International Standard Serial Number, Міжнародний стандартний номер серіального видання) — універсальний ідентифікаційний код, який проставляється на серіальних виданнях (періодичних, продовжуваних, серійних) незалежно від способу їх виготовлення, розповсюдження, тиражу та обсягу, інших продовжуваних ресурсах. ISSN супроводжує видання, починаючи з моменту їх виготовлення.

ISSN однозначно та безпомилково ідентифікує лише одне серіальне видання і використовується тільки для цього видання. Використання ISSN дає змогу об'єднати в єдину систему видання, розповсюдження та інформаційне обслуговування.

ISSN є обов'язковим елементом вихідних відомостей серіального видання.

ISSN призначений для ідентифікації всіх продовжуваних ресурсів незалежно від носія (друкованого чи електронного):

● газет;

● журналів;

● щорічників;

● колекцій;

● вебсайтів (окремих видів);

● баз даних (окремих видів);

● блогів (окремих видів) тощо.

Міжнародний стандартний номер серіального видання складається з абревіатури ISSN й восьми цифр. Для позначення цифрової частини ISSN застосовують арабські цифри від 0 до 9. Цифрова частина ISSN складається з двох груп цифр, які містять однакову кількість цифрових знаків, відокремлених одна від одної дефісом. Цифрова частина відокремлюється від абревіатури ISSN проміжком.

ISBN (з англ. International Standard Book Number — міжнародний стандартний номер книги) універсальний ідентифікаційний номер, що присвоюється книзі або брошурі з метою їх ідентифікації. ISBN призначений для ідентифікації окремих книг або різних видань та є унікальним для кожного видання книги (крім репринтних).

FundRef ID — унікальний постійний ідентифікатор грантодавців відкритого реєстру Crossref Funder Registry.

Handle — система ідентифікаторів цифрових об'єктів, що підтримується Корпорацією Національних Дослідницьких Ініціатив (Corporation for National Research Initiatives (CNRI).

INSTID — (англ., Institution Identifier) ідентифікатор установ компанії HESA (Higher Education Statistics Agency), яка збирає дані, що перебувають у відкритому доступі для формування статистичної інформації.

ISNI — (англ. International Standard Name Identifier) Міжнародний стандартний ідентифікатор назв Метод для унікальної ідентифікації творців та видавців.

PMID — (англ., PubMed Identifier) Унікальний ідентифікаційний номер, що присвоюється кожній публікації, опис, анотація або повний текст якої зберігається в базі даних PubMed.

PMCID — (англ., PubMed Central IDentifier - ідентифікатор PubMed Central) унікальний ідентифікаційний номер/ідентифікатор, який присвоюється кожній статті, яка прийнята в РМС. PMCID також використовується одержувачами фінансування NIH, щоб продемонструвати відповідність політиці громадського доступу NIH. PMCID можна знайти як в PMC, так і в PubMed.