Дослідна експлуатація

Як написати статтю для публікації в базах Web of Science та Scopus

Web of Science – одна з двох наймасштабніших і авторитетних наукометричних баз даних. Це чудовий майданчик для розміщення наукового матеріалу і пошуку різноманітних джерел. Публікації WoS стають вагомим внеском в скарбничку напрацювань ученого. Однак їх підготовка вимагає значних зусиль.

Web of Science традиційно вважається «більш неприступною фортецею». Цьому є кілька причин:

 • Жорсткі критерії відбору, сувора редакційна політика.
 • Високий ціновий діапазон Web Of Science. Журналів з відкритим доступом не так вже й багато. В середньому цінник на публікацію стартує від 600 доларів і завершується вже цифрами з трьома нулями.
 • Англомовне орієнтування ресурсу. 95% контенту Web Of Science представлено саме цією мовою. Тільки приблизно 1% припадає на російськомовний сегмент.
 • Навігація по сайту. Вона не така проста і доступна, як Скопус. Пошукова система також більш заплутана, якщо у користувача немає досвіду.
 • Не враховуються посилання на джерела на українській та російській мові, що істотно впливає на імпакт-фактор і знижує цитування.
 • Відрізняється більш глибоким цитуванням і передбачає ретроспективний аналіз.

Українському вченому не так-то просто додати свою роботу на сторінки журналів, індексованих Web Of Science. Додатково виникають проблеми з цитуванням. Причин кілька:

 • Якщо є закордонні переклади, посилання на україномовні праці не враховуються. Таким чином імпакт-фактор у наших наукових видань суттєво нижче. Це негативно відбивається на показнику індексу цитованості конкретного автора. Тобто, немає об'єктивної картини і статистики.
 • Недосконалість системи проявляється в тому, що до уваги береться конкретна галузь науки. Отже, якщо журнал спеціалізується на публікаціях одночасно по декількох дисциплінах, то наукова стаття, наприклад, з юриспруденції буде одночасно відбиватися в переліку робіт по психології, соціології.
 • Якщо пристатейний список літератури складено з порушеннями, база не зчитує такі статті або вони входять в неї частково.

У сучасному науковому світі це дійсно проблема. Велике розмаїття і швидка динаміка поновлення даних збивають з пантелику навіть досвідчених авторів. На що звернути увагу?

 • Профіль і спеціалізація.
 • «Вік» журналу.
 • Періодичність виходу видання.
 • Вартість послуги з розміщення матеріалу.
 • Наявність додаткових розцінок за супутні послуги (наприклад, коригування);
 • Вимоги до змісту та оформлення.
 • Академічна репутація видання.

Структура статті для журналу WoS

Журнали WoS мають власний імпакт-фактор, що характеризуються високим статусом і грають важливу роль в розвитку сучасної наукової сфери. Цим визначається жорсткість критеріїв відбору статей, адже одна з обов’язкових умов – відповідність структурі:

 1. Наукова стаття умовно поділяється на стандартні елементи:
 • вступну частину з обґрунтуванням доцільності вибору теми і дослідження конкретної проблеми;
 • основну частину з розкриттям суті вихідної проблематики, проведенням аналізу і синтезу вихідних даних;
 • заключну частину з логічним підсумком зробленої праці та зазначенням на подальші напрямки дій в практиці і теорії.
 1. Наукова стаття обов’язково включає актуальність проблеми, аргументованість результатів, наукову значущість, результати і висновки проведеного дослідження. Це умовна схема викладу матеріалу.
 2. Документ повинен містити всебічне висвітлення проблеми. У структурі важливо дотримуватися логічної послідовності, висловлювати думки точно, доступно, достовірно.

Велике значення в публікаціях Web of Science мають використані джерела. Вони повинні бути реальними, актуальними, свіжими (останніх трьох років), різнобічними. Перелік вказується в кінці статті. По тексту оформляються відповідні посилання.

Вимоги до журналу Web of Science до публікації статті

Єдиним на 100% достовірним джерелом актуальної інформації з вимогами є офіційний сайт видання. Всі версії представлені англійською мовою, але деякі вже мають російськомовні версії. Важливо звертати увагу на достовірність даних з оновлених сторінок. Перелік індексованих журналів постійно змінюється, також актуалізуються вимоги в самих виданнях. Сайт пошуку і перевірки журналу – https://mjl.clarivate.com.

Суттєвою проблемою є широко поширені шахрайські схеми. Йдеться про недобросовісних посередників і сайти-клони. Нерідко зустрічаються випадки замовлення послуги публікації WoS, оплати, отримання гарантій, однак за підсумком з’ясовується, що це було не оригінальне джерело. На перший погляд, вони можуть бути ідентичними.

Ще один важливий аспект. Написання наукової статті вимагає певних тимчасових витрат. Потрібно уточнювати інформацію не тільки на початку підготовки, але конкретно на момент подачі заявки.

Рекомендується писати наукові статті під конкретне видання. Ця схема вважається оптимальною і спрощує завдання автору. Зробити так, як годиться з першого разу легше, ніж переробляти після відхилення заявки.

Етапи написання статті WoS

Процес підготовки наукової статті WoS умовно можна представити у вигляді послідовного алгоритму дій:

 • Пошук літературних джерел.
 • Всебічне дослідження проблеми на предмет вивченості та актуальності.
 • Вибір конкретного журналу, вивчення його вимог.
 • Складання плану.
 • Формулювання теми.
 • Написання тексту.
 • Вичитка і коригування.
 • Складання списку літератури та оформлення посилань.
 • Переклад на англійську мову.
 • Підготовка рецензії.

Якщо в перспективі написання дисертації, важливо враховувати цей аспект і замислюватися про апробацію її результатів уже на етапі підготовки публікації в іноземний журнал. Це може впливати на зміст і особливості підготовки.

Технічні вимоги до оформлення статті

При розгляді заявок на публікації в журнали WoS велика увага приділяється технічному оформленню. Важливо не тільки зміст, а й форма. Діапазон вимог дуже широкий, і часто різні видання дотримуються несхожих позицій. Однак деякі критерії можна назвати загальними і універсальними:

Рекомендований обсяг тексту - від 14 до 26 друкованих аркушів стандартного формату. У цифровому еквіваленті це приблизно від 24 тис. до 46 тис. символів.

 1. Встановлений ліміт слів для анотації - 250, для англомовної версії - 200.
 2. Сукупна кількість ключових слів - від одного до півтора десятка. Вони розділяються між собою крапкою з комою.
 3. Потрібна російськомовна і англомовна версія статті. Обов'язково використовується професійний переклад для максимального збереження сенсу і змісту.
 4. Мінімальний відсоток унікальності по системі Антиплагіат - від 80%. Ця вимога стосується, в тому числі і перекладу статті.
 5. Оформлення тексту здійснюється за допомогою стандартних для наукових робіт налаштувань Microsoft Word. Однак застосовується книжкова орієнтація сторінки.
 6. Всі об'єкти візуалізації по тексту повинні бути доступні для форматування, щоб вільно робити переклад.
 7. Таблиці завжди розміщуються по тексту наукової статті без оформлення додатків. Нумерація і найменування вказуються знизу.

Особлива увага приділяється оформленню метаданих. Вони містять ідентифікаційні дані автора, починаючи від ПІБ і завершуючи робочим телефоном й поштовим індексом. Також в цій частині обов'язково згадується інформація про гранти, якщо такі є. Допускається бібліографічний опис автора або авторів - 50 слів, якщо англомовна версія, і не більше 60, якщо російською мовою.

Вимоги до списку літератури

Сукупна кількість джерел - не менше 2 десятків, при цьому 15 з них повинні бути іноземними. Настійно рекомендується брати матеріал з наукометричних баз WoS і Scopus. Важливий аспект - вік джерела. Перевагу потрібно віддавати матеріалу трирічної давності і свіжіше.

 • алфавітний порядок;
 • наскрізна нумерація;
 • круглі дужки для оформлення посилань;
 • заборона на автоматичні посторінкові посилання;
 • позначення типу джерела.

При зазначенні джерела необхідно повноцінний опис інформації про автора, місце і час публікації, повноцінні дані про журнал й інший формат публікації. Якщо джерело електронний, в списку літератури вказується активне посилання на матеріал з кодом доступу.

Найчастіше об'єктом шахрайства стають мультидисциплінарні журнали. Статистика свідчить, що саме на такі майданчики найчастіше створюються сайти-клони. Написання статті для публікації в Web of Science ускладнюється жорсткими вимогами до змісту та оформлення, індивідуальною редакційною політикою, необхідністю якісного перекладу та значними тимчасовими витратами.